EU:n kyselytutkimus LHBTIQA+ -yhteisön hyvinvoinnista auki heinäkuun loppuun asti

EU:n kyselytutkimus LHBTIQA+ -yhteisön hyvinvoinnista auki heinäkuun loppuun asti

Euroopan unionin perusoikeusvirasto (FRA) teettää kolmatta kertaa laajan kyselytutkimuksen LHBTIQA+ -yhteisön hyvinvoinnista EU:ssa, Serbiassa ja Pohjois-Makedoniassa. Kysely on tarkoitettu kaikille vähintään 15-vuotiaille seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluville.

Euroopassa kerätään jälleen tietoa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen elinoloista, avoimuudesta sekä koetusta syrjinnästä. Kyseessä on jo 3. kyselytutkimus, jonka tavoitteena on tukea lainsäädännön ja muiden toimenpiteiden kehittämistä ihmisten yhdenvertaisen kohtelun takaamiseksi. Tutkimuksen tulokset ovat yksi merkittävimmistä aineistoista LHBTIQA+ -ihmisten hyvinvoinnin sekä oikeuksien edistämiseksi myös Suomessa paikallistasolla.

Kysely on suunnattu kaikille vähintään 15-vuotiaille ja EU:n alueella, Serbiassa ja Pohjois-Makedoniassa asuville LHBTIQA+ -ihmisille. Tänä vuonna tutkimuksen vastaajajoukkoa on jälleen laajennettu sisällyttämällä joukkoon queerit. Intersukupuoliset on sisällytetty vastaajajoukkoon vuodesta 2019.

Kyselyyn osallistuminen tapahtuu nimettömästi ja vastaaminen vie noin 20 minuuttia. Kysely on auki heinäkuun loppuun asti.

Kyselytutkimuksen on teettänyt Euroopan unionin perusoikeusvirasto (FRA). Teknisestä toteutuksesta huolehtii tilastokonsultointiyritys Agilis sekä Metron Analysis ja viestinnästä vastaa sateenkaariviestintään keskittyvä Homo Evolution. Suomessa kyselyn levittämisen koordinoinnista vastaa Seta. Tutkimuksen tulokset julkaistaan vuonna 2024.