Japanin LHBTIQA+ -yhteisö: Pääministerin sanat ristiriidassa tekojen kanssa

Japanin LHBTIQA+ -yhteisö: Pääministerin sanat ristiriidassa tekojen kanssa

Japanin pääministeri Fumio Kishidan kommentit samaa sukupuolta olevien avioliitoista ovat herättäneet arvostelua muun muassa paikallisten LHBTIQA+ -järjestöjen keskuudessa. Aktivistien mukaan pääministerin sanat ovat ristiriidassa tekojen kanssa, sillä Kishida on viimeksi helmikuussa ilmaissut olevansa homofobista retoriikkaa vastaan.

Japanin pääministeri Fumio Kishidan kommentit samaa sukupuolta olevien avioliitoista ovat herättäneet arvostelua. Pääministerin sanojen mukaan Japanin päätös olla tunnustamatta samaa sukupuolta olevien avioliittoja ei ole syrjivä. Asiasta uutisoi aiemmin BBC News.

Homofobia Japanin politiikassa on ollut otsikoissa aiemminkin. Esimerkiksi helmikuussa Kishida erotti hallituksen avustaja Masayoshi Arain tämän homofobisista ja paljon huomiota saaneista kommenteista johtuen. Arai ilmoitti tuolloin muun muassa ettei hän haluaisi asua samaa sukupuolta olevien parien naapurissa tai edes katsoa heihin päin. Kishida kuvaili Arain kommentteja ”törkeiksi” sekä ”täysin yhteensopimattomiksi hänen hallituksensa politiikan kanssa”.

Nyt Kishidan omat kommentit samaa sukupuolta olevien avioliitoista ovat nouseet puheenaiheeksi. Hän oli muun muassa todennut 2oppositiolainsäätäjille ettei pidä samaa sukupuolta olevien avioliittojen kieltoa epäoikeudenmukaisena syrjintänä valtion lainsäädännön tasolla. Pääministeri toisti näkemyksensä seuraavana päivänä tarkentaen, ettei hänen kantaansa pitäisi nähdä syrjinnän muotona, sillä samaa sukupuolta olevien avioliittojen kielto ”ei ole Japanin perustuslain vastainen”.

Paikalliset LHBTIQA+ -aktivistit kritisoivat pääministeriä perääntymisestä aiemmista sitoumuksista. Aktivistien mukaan Kishidan sanat ovat voimakkaasti ristiriidassa hänen tekojensa kanssa.

Yleinen kansalaisten suhtautuminen samaa sukupuolta olevia pareja kohtaan on muuttunut Japanissa aiempaa hyväksyvämmäksi viime vuosina – erityisesti nuorempien ihmisten keskuudessa. Tuoreen kyselyn mukaan kaksi kolmasosaa äänestäjistä kannattaa tasa-arvoista avioliittolakia. Yksittäiset sateenkaariparit ovat kyseenalaistaneet tuomioistuimessa samaa sukupuolta olevien avioliitot kieltävän lain – vaihtelevin tuloksin. Myös tuomioistuin itse on ilmaissut huolensa Japanin oikeusjärjestelmän nykyisestä kykenemättömyydestä suojella esimerkiksi sateenkaariperheiden oikeuksien toteutumista.

Japani on ainoa G7-maa, joka ei tunnusta tasa-arvoista avioliittolakia. Lisäksi Japanin lainsäädäntö määrittelee avioliiton perustuvan ”molempien sukupuolten yhteisymmärrykseen”.