“Haluamme terävöittää Priden sanomaa” – haastattelussa Queerkapina

“Haluamme terävöittää Priden sanomaa” – haastattelussa Queerkapina

Kuva: Elokapina / Extinction Rebellion Finland

On Pride-viikon lauantai, päivä jolle Pride-viikon kohokohta, Pride-kulkue, on suunniteltu. Samana päivänä nuoret aktivistit kapuavat vaateliikkeiden näyteikkunoihin ja liimaavat kätensä lasiin. Kaulassaan, käsissään ja vaatteissaan nuorilla on poliittisia sloganeita sekä tuttuja symboleita, kuten Elokapinan tiimalasi. Mielenosoituskylteissä lukee “Climate Justice = Social Justice”, “No Pride on a dead planet” ja “Queer liberation, not rainbow capitalism” kun Elokapinan queerverkosto Queerkapina osoittaa mieltään kaupallistuneen Priden pinkkipesua, sekä lisääntyvissä määrin viherpesua, vastaan.

Priden historia on mielenosoituksissa ja mellakoissa, joten ei ole yllättävää, että juhlimispainotteinen, moderni Pride-kulttuuri aiheuttaa vastareaktioita yhteisön sisällä. Antikapitalistinen sekä ilmasto- ja ympäristöaiheisiin keskittynyt vastaliike on ollut yleistä ulkomailla jo vuosia, mutta Suomessa avoin, yhteisön sisäinen liikehdintä valtavirtaistuneiden Pride-tapahtumien toimintamalleja vastaan on ollut hyvin pientä. Tänä vuonna kuitenkin aktivistit ovat marssineet voimalla esiin, sillä Queerkapinan mielenilmauksen lisäksi aiemmin kesällä, Helsinki Priden alkuperäisenä ajankohtana järjestettiin Pride takeover – Bring back the brick -mielenosoitus. Anarkistisen PinkkiMusta Helsingin ja Feminist Culture Housen järjestämässä mielenosoituksessa vaadittiin aggressiivisemman LHBTIQA+ -aktivismin palauttamista Priden keskiöön, nykyisen, ongelmia maton alle lakaisevaksi koetun Pride-kulttuurin sijaan.

Kehrääjä haastatteli Queerkapinan toimijoita sähköpostitse. Queerkapinan edustajien toiveiden mukaan vastaukset ovat merkitty vain verkoston nimiin.

Miksi juuri tämä vuosi valikoitui mielenosoituksenne ensimmäiseksi järjestämisvuodeksi? Mikä tässä vuodessa on innostanut teitä osoittamaan mieltänne?

Monet tieteilijät ja muun muassa YK:n ilmastonmuutokseen keskittynyt jaosto ovat yksimielisiä siitä, että vuosi 2020 on kriittinen ilmastokatastrofiin reagoimisen kannalta. Olemme ehkä jo ylittäneet joitakin vaa’ankieliä, joista ei ole paluuta. Tarvitsemme kaikki mukaan kamppailuun elinkelpoisen planeetan puolesta, myös LHBTQAI+-ihmiset.

Haluamme terävöittää Priden sanomaa ihmisoikeusmielenosoituksena. Haluamme tarjota turvapaikan ja voimaantumisen lähteen niille queer-ihmisille, jotka kokevat vieraantumista Pride- liikkeestä sen kaupallistumisen seurauksena. Haluamme herättää uudelleen Priden historiallisen kapinahengen ja mobilisoida sen taisteluun elinkelpoisesta, oikeudenmukaisesta planeetasta.

On aika päivittää ihmisoikeusliikkeen tavoitteet koskemaan myös 2000-luvun suurinta ihmisoikeuskriisiä, ympäristökatastrofia.

Olette ilmaisseet vastustavanne pinkkipesua sekä viherpesua. Mitä pinkkipesun määritelmää käytätte ja katsotteko Pride-tapahtumien voivan tehdä lainkaan yritysyhteistyötä sen olematta pinkkipesua? Jos katsotte tämän olevan mahdollista niin minkä kriteerien mielestänne tulisi täyttyä?

Määrittelemme pinkkipesun Instagram-julkaisussamme näin:

Pinkkipesu on valtioiden, yritysten tai yhdistysten tapa esittää itsensä LHBTQAI+-ystävällisinä vain markkinointimielessä. Tarkoitus on esittää tahot ihmisoikeuksien puolustajina, vaikka teot jäisivät vain mainonnan ja retoriikan tasolle.

Pinkkipesu on tapa houkutella LHBTQAI+-yhteisöä kuluttamaan. Yritykset ovat alkaneet markkinoida sateenkaariyhteisölle ystävällisiä palveluja pinkin rahan (eli sateenkaari-ihmisten käyttämän rahan) perässä vasta, kun siitä on tullut sosiaalisesti hyväksyttävämpää. Pinkki- ja viherpesu ovat seurausta kapitalistisen talousjärjestelmän toimintamekanismeista.

Emme vastusta emmekä halua syyllistää järjestöjen tai yksilöiden yritysyhteistyötä. Voittoa tavoittelemattomille kansalaisjärjestöille kuten Helsinki Pride -yhteisölle yritysyhteistyöt ovat välttämättömyys, sillä ne ovat riippuvaisia sponsoreista toimintansa ylläpitämiseksi. Yksityisille queer-ihmisille yhteistyö voi tarjota tärkeää näkyvyyttä medioissa ja toimeentulon lähteen.

Sen sijaan vaadimme vastuunkantoa yhteistyöyrityksiltä. Vaadimme niiltä sitoutuneisuutta ihmis- ja ympäristöoikeuksien edistämiseksi omissa organisaatiorakenteissaan, tuotteissaan ja palveluissaan, ja tuotantoketjuissaan. Ilmastoliikkeenä vaadimme yhteistyökumppaneilta myös kestäviä ja reiluja olosuhteita työntekijöilleen ja ympäristölle. Ilman konkreettisia tekoja omassa toiminnassaan sponsoriyritykset voivat käyttää yhteistyötä oman julkisuuskuvansa kiillottamiseen. Ne yritykset ja tahot, jotka vain markkinoivat LHBTQAI+-koodattuja tuotteita tarjoamatta yhteisöä tukevia lahjoituksia tai palveluita, osallistuvat pinkkipesuun ja sateenkaariyhteisön taloudelliseen riistoon.

Miksi Queerkapina on eroteltu omaksi osakseen Elokapinan sisälle? Koetteko emoliikkeen tarpeeksi inklusiiviseksi vai onko kyseessä pyrkimys muuttaa asioita myös Elokapinan sisällä?

Queerkapina on saanut inspiraationsa Iso-Britannian Extinction Rebellionin Queer Rebellion – jaostosta. Se on kuitenkin syntynyt myös halusta tehdä aktivismia oman queer-yhteisön kesken, omasta queer-näkökulmastamme. Sateenkaari-ihmisinä meillä on hiljaista tietoa sorrosta sekä oma rikas kulttuurimme, joita voimme käyttää välineinä kamppailuun ilmaston ja ihmisoikeuksien puolesta.

Tarkoituksemme on tuoda sateenkaari- ja ilmastoliikkeitä lähemmäs toisiaan, sillä loppujen lopuksi kamppailemme samoja haasteita vastaan. Ympäristöoikeudet ovat ihmisoikeuksia, ja ympäristön tuhoutuessa ihmisoikeudet ovat ensimmäisinä vaarassa.

Haluamme erottua näkyvänä osana Elokapinaa myös viestiäksemme liikkeen sisäisestä monimuotoisuudesta ilmastoasioista kiinnostuneille vähemmistöille. Kuka tahansa on tervetullut tuomaan oman näkökulmansa liikkeen toimintaan ja kehittämään sitä eteenpäin.

Me olemme luonto, ja puolustamme itseämme. Liittykää mukaan muutokseen.

Queerkapina

Queerkapina vaikuttaisi olevan perustettu tämän vuoden mielenosoituksen ympärille. Onko Queerkapinan tarkoitus jatkaa toimintaansa myös mielenosoituksen jälkeen ja jos on, onko toiminnasta tarkoitus tulla tiivistä vai keskittyä yksittäisiin mielenilmauksiin?

On. Queerkapina teki debyyttinsä Priden juhlistamispäivänä, mutta aktio oli vasta alkusysäys verkoston toiminnalle. Koska toimintamme perustuu autonomiaan ja hajauttamiseen, voi kuka tahansa verkoston jäsen laittaa aluille mielenilmauksen tai tilaisuuden itseään puhuttelevan teeman, epäkohdan tai ajankohtaisen tapahtuman ympärille. Verkoston aktiivisuus on riippuvainen siinä vaikuttavien ihmisten määrästä ja aktiivisuudesta.

Mikä on Queerkapinan näkemys ilmastonmuutos- ja ympäristöasioiden sekä sateenkaariasioiden välisestä yhteydestä? Miksi ympäristöasiat ovat asia jonka tulisi erityisesti kiinnostaa queerväkeä?

Planetaarinen ympäristökriisi koskee kaikkia maapallon ihmisiä. Jo valmiiksi heikommassa asemassa olevia se uhkaa vielä pahemmin. Saimme siitä esimakua Suomessa jo COVID-19- pandemiassa: transihmisten sukupuolenkorjaushoidot viivästyivät ja Seta ry ohjeisti nuoria LHBTQAI+-ihmisiä välttämään ulostuloa vanhemmilleen karanteenissa, sillä koti saattoi olla heille turvaton paikka. COVID-19-pandemian kaltaisia katastrofeja syntyy tulevaisuudessa yhä enemmän ilmastokatastrofin seurauksena. Myös olemassaolollemme vihamielisen äärioikeiston nousu on kytköksissä epävakaistuvaan maailmaan.

Mitä heikommassa asemassa ihminen on yhteiskunnassa, sitä voimakkaammin kriisien vaikutukset häneen osuvat. LGBTQAI+-ihmiset ovat todistetusti ja monin tavoin globaalisti cisheteroita heikommassa asemassa yhteiskunnissa ja työelämässä. Esimerkiksi USA:ssa LGBTQAI+-ihmisillä on todennäköisesti pienempi tulotaso, huonompi pääsy terveydenhuoltoon ja enemmän kodittomuutta. Ilmastokriisin aiheuttamat luonnonkatastrofit ovat jo yleistyneet, ja siksi kodittomuus on vaarassa pahentua. Kodittomistakin queer- ja transihmiset ovat suuremmassa vaarassa siksi, että heitä häiritään väliaikaismajoituksissa eikä välttämättä edes päästetä sisään. Heitä on sukupuolitettu väärin ja jopa pidätetty.

Sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin kuuluvat saavat vähemmän huoltoa kriisien aikana, koska heteronormatiiviset yhteiskunnat eivät ota yhteisöjä huomioon kriisisuunnitelmissaan. Meillä on korkeampi riski ajautua taloudelliseen ahdinkoon ja hyväksikäytön kohteeksi yhteiskunnallisten kriisien aikana.

Nämä asiat ovat vielä vakavampia maissa, joissa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeudet on muutenkin huonolla tolalla. Esimerkiksi Jamaika on luokiteltu yhdeksi huonoimmaksi maaksi LGBTQ+-ihmisille, ja siellä ihmisiä kodittomuuteen ajava hirmumyrsky voisi olla kohtalokas queer-nuorille. Emme voi keskittyä näihin asioihin vain Suomen kontekstissa, kun globaalia ilmastokriisiä pahentavat ylikansalliset yritykset ja tahot, joiden toimet vaikuttavat koko maailmaan.

Meidän on rakennettava vahvaa paikallista keskinäisen avunannon queer-yhteisöä, jonka avulla voimme selviytyä tulevista mullistuksista yhdessä. Pyrkimällä vaikuttamaan juurisyyhyn, yritysten ja valtioiden toimimattomuuteen ilmastonmuutoksen hidastamiseksi, voimme pyrkiä lievittämään sen seurauksia ja kasvattamaan yhteistä resilienssiämme.

Monet queer-yhteisön jäsenet ovat taloudellisesti heikossa asemassa ja joutuvat tekemään epäympäristöystävällisempiä valintoja, sillä ekologinen kuluttaminen on kallista. Me Queerkapinassa haluamme ohjata huomion pois yksilökeskeisistä kulutusvalinnoista ja kutsua queer-ihmiset mukaan vaatimaan järjestelmätason muutosta: oikeudenmukaista ja turvallista yhteiskuntaa, jossa kestävä elintapa on mahdollinen kaikille.

Millainen ryhmä toimii Queerkapinan taustalla ja mikä sen suhde on emoliikkeeseen?

Queerkapina koostuu joukosta itsenäisiä aktivisteja, jotka ovat aloittaneet toimintansa Elokapinassa ja allekirjoittavat sen arvot ja toimintaperiaatteet. Ydinryhmä on tällä hetkellä noin kymmenhenkinen, erilaisista taustoista tulevien queer-ihmisten muodostama joukko. Emme ole kyllin suuri tai organisoitunut verkosto, että voisimme toimia irrallisena osana kattoverkosto Elokapinasta, eikä se ole tavoitteemme. Queerkapina vertautuu muihin Elokapinan osana toimiviin alaverkostoihin, kuten Elokapina yliopistoon, jotka pyrkivät edistämään ilmasto- oikeudenmukaisuutta omissa viiteryhmissään omasta näkökulmastaan.

Toivotamme Queerkapinan toimintaan tervetulleiksi kaikki Elokapinan toimintaan tutustuneet sekä sen arvoihin ja toimintaperiaatteisiin sitoutuvat queer-kapinalliset ja heidän liittolaisensa, identiteettiin katsomatta.

Minkä viestin haluaisitte iskostaa Pridea juhlivien mieleen, sekä tänä vuonna että pidemmälle aikavälille?

Pride-liike alkoi vuonna 1969 New Yorkin Stonewallissa, kun LHBTQAI+-ihmiset, mustat ja ruskeat transnaiset etulinjassa, ottivat historian kulun omiin käsiinsä ja nousivat yhteiskunnan vainoa ja väkivaltaa vastaan. Siitä lähtien maailma on muuttunut peruuttamattomasti.

Myös meillä on sama muutosvoima käsissämme. Vuonna 2020 uhka ei ole ainoastaan yhteiskunnallinen, vaan planetaarinen. Se uhkaa kaiken elävän, myös queer-ihmisten olemassaoloa.

LHBTQAI+-ihmisinä meidän ei tarvitse ottaa Pridea passiivisesti vastaan sellaisena, kuin kaupalliset tahot ja viranomaisten korulauseet sen haluavat meille syöttää. Voimme itse määritellä liikkeen sen sisältä käsin sellaiseksi kuin haluamme. Meillä on voima saavuttaa historiallista muutosta Marsha P. Johnshonin ja Sylvia Riveran jalanjäljissä, kun vain liitymme yhteen.

Me olemme luonto, ja puolustamme itseämme. Liittykää mukaan muutokseen.