Enemmistö Yhdistyneen kuningaskunnan konservatiivipuolueen äänestäjistä kannattaa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen eheytyksen kriminalisoivaa lakia

Enemmistö Yhdistyneen kuningaskunnan konservatiivipuolueen äänestäjistä kannattaa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen eheytyksen kriminalisoivaa lakia

Kuva: Unsplash/Ehimetalor Akhere Unuabona

Brittiläisen YouGov:n teettämän kyselytutkimuksen tulosten mukaan enemmistö Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaisista kannattaa sekä seksuaali- että sukupuolivähemmistöön kuuluvien ihmisten eheyttämisen kieltävää lakia. Eheyttämiseen suhtautuvat kielteisesti myös monet Konservatiivipuolueen äänestäjät – joskin puolueen sisällä on nähtävissä selkeää kahtiajakoa. Kielteisimmin eheytyshoitoihin ja -terapioihin suhtautuvat 18-24-vuotiaat nuoret naiset. Kansalaisten näkemykset eheyttämisen kriminalisoinnin tarpeellisuudesta ovat ristiriidassa parlamentin päätöksen kanssa, jonka mukaan eheyttämisen kieltävä laki ei tulisi aiemmista lupauksista huolimatta koskemaan sukupuolivähemmistöjä.

YouGov -markkinatutkimus- ja data-analytiikkayrityksen teettämän tuoreen kyselyn mukaan kuusi kymmenestä (58%) Yhdistyneen kuningaskunnan Konservatiivipuolueen äänestäjistä kannattaa eheytyskieltolain laajentamista koskemaan lisäksi sukupuolivähemmistöjä. Asiasta uutisoi Gay Times.

YouGov:n The Times -lehden kanssa yhteistyössä toteutettuun kyselyyn vastasi yhteensä 1826 täysi-ikäistä henkilöä. Dataa kerättiin aikavälillä 6.4.2022 – 7.4.2022. Kyselyyn kuului lisäksi myöhemmin 8.4. – 10.4. järjestetty sanamuotokoe, jossa vastaajille esitettiin samat kysymykset eri sanamuotoja käyttäen. Sanamuotokokeessa ei käytetty ilmaisuja ”muuttaa jonkun seksuaalista suuntausta” ja ”muuttaa jonkun sukupuoli-identiteettiä”, vaan kysymyksissä käytettiin termejä homo, lesbo, biseksuaali ja transsukupuolinen. Tarkentamisella pyrittiin selvittämään, vaikuttaako vähemmistöistä käytettävän kielen käyttäminen vastauksiin. Kyselytulokset olivat käytännössä samat sekä kyselyn, että sanamuotokokeen kohdalla.

Konservatiivipuolue suhtautuu seksuaalivähemmistöjen eheyttämiseen kielteisemmin kuin sukupuolivähemmistöjen eheyttämiseen. Seksuaalivähemmistöjen eheyttämisen kieltävää lakia kannattaa 63% Konservatiivipuolueen äänestäjistä. 19% Konservatiivipuolueen äänestäjistä vastustaa eheytyskieltolain laajentamista koskemaan myös sukupuolivähemmistöjä. Työväenpuolueen keskuudessa suhtautudaan sekä seksuaali- että sukupuolivähemmistöjen eheyttämiseen huomattavasti Konservatiivipuoluetta kielteisemmin – Työväenpuolueen äänestäjistä 72% kannattaa seksuaalivähemmistöjen eheyttämisen kriminalisoivaa lakia ja 68% heistä kannattaa myös sukupuolivähemmistöjä eheyttämiseltä suojaavaa lakia.

Kyselytulosten mukaan kaksi kolmesta (65%) Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaisista kannattaa seksuaalivähemmistöön kuuluvien ihmisten eheyttämisen kieltävää lakia. Luku on hieman matalampi sukupuolivähemmistöön kuuluvien kohdalla – 62% Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaisista katsoo eheytyskiellon olevan perusteltu myös sukupuolivähemmistön kohdalla. Vastaajista noin 22-23% ei ole varma näkemyksestään ja 14% vastustaa sekä seksuaali- että sukupuolivähemmistöjen eheyttämistä kieltävää lakia.

Naiset suhtautuvat seksuaalivähemmistöjen eheyttämiseen kieltävään lakiin (69%) miehiä (60%) myönteisemmin. Naiset suhtautuvat miehiä (58%) myönteisemmin myös sukupuolivähemmistöjen eheyttämiseen kieltävään lakiin (66%). Seksuaalivähemmistöön kuuluvien ihmisten eheyttämiseen suhtaudutaan kielteisesti yleisesti ottaen kaikissa ikäryhmissä ja erityisesti 18-24-vuotiaiden keskuudessa. 18-24-vuotiaista nuorista 66% vastustaa seksuaalivähemmistöön kuuluviin ihmisiin kohdistettuja eheyttämishoitoja ja -terapioita. Yli 65-vuotiaiden ikäryhmän vastaajista 63% kieltäisi seksuaalivähemmistöön kuuluvien ihmisten eheyttämisen.

Kyselytulosten mukaan nuoret suhtautuvat iäkkäämpiä kielteisemmin sukupuolivähemmistöön kuuluvien ihmisten eheyttämiseen. Kuusi kymmenestä (58%) yli 65-vuotiaasta vastaajasta ja 66% 18-24-vuotiaista vastaajista kannattaa eheytyskieltolain laajentamista koskemaan myös sukupuolivähemmistöjä. Toisaalta 14% vastaajista vastustaa sekä seksuaali- että sukupuolivähemmistöihin kuuluvien ihmisten eheyttämistä kieltävää lakia sekä yli 65-vuotiaiden että 18-24-vuotiaiden ikäryhmissä.

Kyselytuloksen vastaukset antavat viitteitä siitä, että Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaiset ovat selkeästi eri mieltä maan parlamentin kanssa, joka hiljattain ilmoitti ettei eheytyskieltoa koskeva laki tulisi sittenkään koskemaan myös transihmisiä. Päätös on nostattanut laajaa vastustusta ja mielenosoituksia – myös Konservatiivipuolueen kannattajien keskuudessa.