Eheytystoiminnan kieltoa käsittelevässä paneelikeskustelussa muistutettiin eri taustoista tulevien ihmisten huomioinnista

Eheytystoiminnan kieltoa käsittelevässä paneelikeskustelussa muistutettiin eri taustoista tulevien ihmisten huomioinnista

Osana Helsinki Pridea järjestetty paneelikeskustelutilaisuus käsitteli eheytyksen kieltämistä Suomessa. Paneelikeskusteluun osallistuneet asiantuntijat olivat yhtä mieltä siitä, ettei pelkkä eheytystoiminnan kielto riitä – myös eheytyksen markkinointiin tulisi puuttua siellä missä eheytystä järjestetään ja pidetään normaalina. Lisäksi asiantuntijat muistuttivat puheenvuoroissaan, että eheytyksen vastaisessa työssä tulisi huomioida sensitiivisesti eritaustaiset seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvat ihmiset, joista monet kokevat moniperusteista syrjintää ja rasismia.

Glo Hotel Artissa järjestettiin 28.6. osana Helsinki Pridea keskustelutilaisuus, jonka aiheena oli sateenkaari-ihmisiin kohdistuvat seksuaalisuuteen ja sukupuoli-identiteettiin kohdistuvat muuttamispyrkimykset, eli niin sanottu eheytystoiminta. Tilaisuuden paneelikeskustelussa puhuivat Setan puheenjohtaja Pekka Rantala, Setalle maaliskuussa julkaistun eheyttämistä koskevan selvityksen laatinut asiantuntija Peik Ingman, Ihmisoikeuskeskuksen Elsa Korkman, Sateenkaaariyhdistys Malkus ry:n Saga Lydén, Ehjänä syntynyt -aloitteen Perttu Jussila ja Sopu työ/Loisto Setlementti ry:n Johanna Aapakallio.

Paneelikeskustelussa käytiin läpi muun muassa eheytystoiminnan määritelmiä, miksi se on haitallista ja kuinka se tulisi kieltää Suomessa. Lisäksi paneelikeskustelussa nostettiin esiin eheytystä kokeneiden ihmisten kokemuksia – moni eheytystä kokenut henkilö on kamppaillut mielenterveytensä kanssa ja surrut kadotettua nuoruuttaan. Eheytyksestä aiheutunut kuormitus on usein vaikuttanut kielteisesti sitä kokeneiden henkilöiden perhe- ja ystävyyssuhteisiin, opintoihin, työllistymiseen sekä yhteiskunnalliseen osallisuuteen yleisesti.

Setan tavoitteisiin kuuluu varsinaisen eheytystoiminnan kiellon lisäksi eheytyksen markkinointikielto. Jussilan sanojen mukaan on tärkeää, että molempiin edellä mainittuihin liitetään sanktiota. Hänen mukaansa eheytyksen markkinointia tehdään siellä missä eheytystoiminta katsotaan normaaliksi ja missä sitä tapahtuu – kuten esimerkiksi uskonnollisissa yhteisöissä. ”Yhteiskunnan näitä tasoja ei välttämättä tunnisteta yhteisöjen ulkopuolelta”, Jussila toteaa.

Asiantuntijat keskustelivat lisäksi eri uskontojen huomioinnista eheytyksen vastaisessa työssä. ”Suomessa ei ole tutkittu muslimitaustaisten sateenkaari-ihmisten kokemuksia eheytystoimintaan liittyen, mutta sitä on jonkin verran tutkittu esimerkiksi Tanskassa ja Englannissa. Erityishuolena näissä ja myös Suomessa olevien asiantuntijajärjestöjen mukaan on, että henkilö usein ensin pakotetaan pois maasta. Myös pakkoavioliitot ja vapaudenriisto ovat huolenaiheita”, sanoo Ingman. Ingman kertoo, ettei eheytyskielto saisi sallia poikkeuksia aikuisen suostumukseen pohjautuen eikä uskonnollisille toimijoille – jonka vuoksi Seta tavoittelee eheytyksen täyskieltoa Suomessa kaiken ikäisten kohdalla.

Kaikki paneelikeskusteluun osallistuneet asiantuntijat olivat yhtä mieltä siitä, että koulutusta eheytyksen haitallisuudesta tarvitaan eheytystoiminnan ja sen markkinoinnin kieltävän lakimuutoksen jälkeenkin. Yhdeksi haasteeksi asiantuntijat mainitsivat moniperustaista syrjintää kokevat seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvat ihmiset. Moniperusteisella syrjinnällä tarkoitetaan useampaan eri vähemmistöön kuuluvan henkilön kohtaamaa syrjintää. ”Koulutusta tulisi lisätä yhteiskunnan kaikilla tasoilla. Ihmisille usko ja hengellisyys voi olla tärkeää ja voimavara. Kuinka tukea ihmistä tässä asiassa, jossa uskonto sanoo, että homoseksuaalisuus on kiellettyä? Monesti ongelmat kulttuurillistetaan. Hyväksyvän ilmapiirin luominen on tärkeää. Rasismin ja syrjinnän kokemusta löytyy myös sateenkaarevasta maahanmuuttajaväestöstä”, Aapakallio sanoo.