Diakonissalaitos otti käyttöön turvallisemman tilan periaatteet edistääkseen monimuotoisuuden ja yhdenvertaisuuden vaalimista

Diakonissalaitos otti käyttöön turvallisemman tilan periaatteet edistääkseen monimuotoisuuden ja yhdenvertaisuuden vaalimista

Kuvituskuva: Priscilla Du Preez/Unsplash

Sosiaali- ja terveyspalveluja erityisryhmien tarpeisiin tuottava Diakonissalaitos on ottanut käyttöön turvallisemman tilan periaatteet kaikessa toiminnassaan. Turvallisemman tilan periaatteet olivat ensimmäistä kertaa käytössä kesäkuussa pidetyssä Diakonissalaitoksen kirkossa järjestetyssä Sateenkaarimessussa. Etsivä nuorisotyöntekijä ja turvallisemman tilan periaatteiden suunnittelusta vastaavaan ryhmään kuulunut Aurora Tikka muistutti, että turvallisen tilan toteutumiseen tarvitaan tekoja kaikilta. Diakonissalaitos toimi tänä vuonna jälleen Helsinki Priden virallisena yhteistyökumppanina.

Diakonissalaitos on ottanut käyttöön turvallisemman tilan periaatteet koko konsernissa ja kaikissa tiimeissään. Periaatteiden käyttöönottoa on työstetty aiemmin keväällä työntekijöiden Sateenkaariverkoston aloitteesta.

Turvallisemman tilan periaatteiden tavoitteena on tarjota jokaiselle yhteisössä toimivalle ja tilassa olevalle henkilölle tunne fyysisestä ja henkisestä turvallisuudesta. Diakonissalaitos kertoo tiedotteessaan turvallisemman tilan periaatteiden olevan toisten kunnioitus, tilan antaminen toiselle jotta jokainen voisi osallistua omalla tavallaan, kunnioitava puhe henkilökohtaisista aiheista, toisten ihmisten kehojen kunnioittaminen, ennakko-oletusten tekemättä jättäminen ja aktiivinen yhteistyö kaikille turvallisemman tilan rakentamista varten.

Diakonissalaitos korostaa, ettei turvallisemman tilan periaatteissa hyväksytä minkäänlaista syrjintää esimerkiksi ikään, uskontoon, kieleen, seksuaalisuuteen, kansalaisuuteen, terveydentilaan, toimintakykyyn, sukupuoleen, taustaan tai vakaumukseen. Lisäksi turvallisemman tilan periaatteilla on tarkoitus edistää rakentavaa keskustelua ja toisten ihmisten rajojen kunnioittamista. ”Periaatteet saattavat tuntua itsestään selviltä, mutta turvallisempi tila syntyy ihmisten välisissä yhdenvertaisissa kohtaamisissa ja vuorovaikutuksessa. Turvallisemman tilan toteutumiseen tarvitaan tekoja meiltä kaikilta”, sanoo etsivä nuorisotyöntekijä Aurora Tikka. Tikka oli mukana ryhmässä, jossa turvallisemman tilan periaatteita valmisteltiin.

Diakonissalaitos sanoo turvallisen tilan periaatteiden olevan looginen jatkumo sen tekemälle työlle monimuotoisuuden ja yhdenvertaisuuden vaalimiseksi. ”Meille on suuri voimavara, että talossa on monenlaisia ihmisiä töissä, ihan samoin kuin asiakkainammekin. Yhdenvertaisuus tai sen kokemus eivät kuitenkaan synny itsestään, siksi työskentelemme vuoden ympäri näiden teemojen parissa. Yhdenvertaisuus on yksi vastuullisuusohjelman kolmesta painopisteestä, ja myös meille tärkeän vieraanvaraisuuden perusedellytys”, kertoo konsernin henkilöstöjohtaja Mari Rautiainen.

Yleishyödyllinen säätiö ja yhteiskunnallinen yritys Diakonissalaitos työllistää 2700 henkilöä. Se tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluja erityisryhmien tarpeisiin valtakunnallisella tasolla. Diakonissalaitos toimi tänäkin vuonna Helsinki Priden virallisena yhteistyökumppanina. Käyttöön otetut turvallisemman tilan periaatteet on tehty kaikkia Diakonissalaitoksen toiminnassa mukana olevia varten.