Brittitutkimus: Biseksuaalit tilastollisesti suurin sekä nopeimmin kasvava seksuaalivähemmistö

Brittitutkimus: Biseksuaalit tilastollisesti suurin sekä nopeimmin kasvava seksuaalivähemmistö

LHBTIQA+ -järjestö Stonewallin tilaaman ja markkinatutkimusyritys Ipsos MORI:n toteuttaman tutkimuksen tuloksista käy ilmi, että yhä useampi Englannin, Skotlannin ja Walesin alueella asuva henkilö määrittelee itsensä todennäköisemmin biseksuaaliksi kuin homoksi tai lesboksi. Lisäksi tulokset antavat osviittaa siitä, että biseksuaalit olisivat tällä hetkellä suurin ja nopeimmin kasvava seksuaalivähemmistö. Biseksuaalit ovat kuitenkin homoja ja lesboja useammin kaapissa muun muassa työpaikoillaan ja edelleen varsin näkymättömiä mediassa.

Britannian suurimman LHBTIQA+ -järjestö Stonewallin 6.10. julkaistun tutkimuksen mukaan yhä useampi henkilö määrittelee itsensä todennäköisemmin biseksuaaliksi kuin homoksi tai lesboksi. Kyselytutkimuksen tulokset antavatkin osviittaa siitä, että biseksuaalisuus olisi tällä hetkellä toiseksi yleisin seksuaalisuus heteroseksuaalisuuden jälkeen. Asiasta uutisoi aiemmin BBC News.

Stonewallin seksuaalisuutta, sukupuoli-identiteettiä ja vetovoimaa kartoittavaan kyselytutkimuksen toteutti markkinatutkimusyritys Ipsos MORI. Ensimmäiset kolme kyselyä järjestettiin Pride -kuukauden aikana kesäkuussa ja toiset kolme elokuussa. Kutakin kyselyä edustava otos on noin 2 000 iältään 16–75-vuotiasta vastaajaa Englannin, Skotlannin ja Walesin alueelta.

Vastaajista 84 % määrittelee itsensä heteroksi, 4 % homoksi tai lesboksi sekä 5 % biseksuaaliksi. Lisäksi 2 % vastaajista määrittelee itsensä aseksuaaliksi. Myös aseksuaalit raportoivat kohtaavansa edelleen seksuaalisuuteensa liittyviä haitallisia väärinkäsityksiä ja ennakkoluuloja.

Vastaajan ikä vaikuttaa huomattavasti vastaukseen – esimerkiksi tuloksista käy ilmi, että niin sanotun Z-sukupolven, eli 16–26-vuotiaiden keskuudessa esiintyy vähiten heteroksi itsensä määritteleviä ihmisiä. Yhteensä vastaajista alle 3 % nimeää sukupuoli-identiteettinsä olevan trans- tai muunsukupuolinen. Britannian viimeisimmän virallisen tilastotiedon mukaan maassa asuu 200 000 – 500 000 sukupuolivähemmistöön kuuluvaa henkilöä.

Z-sukupolven edustajista 10 % määrittelee itsensä biseksuaaliksi, kun taas vastapainoksi suurten ikäluokkien, eli 56-75-vuotiaiden edustajista vain 2 % määrittelee itsensä biseksuaaliksi. Huolimatta iän vaikutuksesta vastauksiin, tutkimukseen osallistuneet henkilöt kertoivat tavanneensa useammin jonkun, joka on biseksuaali kuin jonkun, joka on homo tai lesbo.

Tutkimustuloksia tarkasteltaessa on hyvä ottaa huomioon, että kun kysymys “Minkä sukupuolen edustajiin tunnet vetovoimaa?” esitettiin ilman termejä homo, lesbo tai biseksuaali, vain 66 % vastaajista ilmoitti olevansa kiinnostunut vain muuta kuin omaa sukupuolta edustavista ihmisistä. Stonewallin toimitusjohtaja Nancy Kelley sanoo tulosten heijastavan “hyvin positiivista kuvaa kansakunnasta, joksi olemme tulossa” – viittaamalla siihen, että homot, lesbot, biseksuaalit sekä trans- ja queer-ihmiset ovat yhteiskunnassa näkyvämpiä ja yhteneväisempiä kuin koskaan aiemmin.

“Kun otat leiman pois, saat siten entistä suuremman yhteisön, joka kertoo: ’Tiedätkö mitä, voin olla kiinnostunut erilaisista ihmisistä’.” Lisäksi Kelley ilmaisi ”todella tervetulleeksi” sen, että biseksuaaleista on tulossa näkyvämpiä sateenkaariyhteisössä – joskin hänen sanojensa mukaan bifobia on edelleen valitettavan yleinen ilmiö. “Meillä on vielä paljon työtä tehtävänä, jotta voimme varmistaa biseksuaalien kokevan olonsa turvalliseksi, jakamaan kanssamme keitä he ovat sekä olevan ulkona kaapista jokapäiväisessä elämässään”, Kelley sanoo.

Stonewallin kyselytutkimuksen tulokset vastaavat pitkälti Britannian virallisia tilastoja, jotka myös kertovat heteroksi itsensä määrittelevien ihmisten määrän olevan hitaasti laskussa. Tosin Stonewallin kyselytutkimuksen tuloksia ei voitu verrata suoraan viralliseen, biseksuaalisuuden yleisyyttä mittaavaan tilastotietoon kysymysten erilaisesta muotoilusta johtuen.

Tutkimuksen tilanneen Stonewallin mukaan tutkimustulokset muistuttavat, että työtä on vielä tehtävänä, jotta biseksuaalit tuntisivat olonsa turvallisemmaksi. “Bi: The Hidden Culture, History and Science of Bisexuality” -teoksen kirjoittanut tohtori, psykologi Julia Shaw toteaa, että monien ihmisten tietämättömyys siitä, mitä biseksuaalisuus tarkoittaa voi tuntua hyvinkin turhauttavalta. “Se voi saada sinut joutumaan tilanteisiin, joissa koet bifobiaa ja negatiivisia kommentteja aiheesta: ’Voi, mitä se tarkoittaa? Oletko siveetön? Vai etkö pysty olemaan yksiavioinen?’ Biseksuaalisuus on todellinen identiteetti, eikä se tarkoita puoliksi homoa ja puoliksi heteroa”, Shaw selventää, ja lisää, että viime vuosikymmenten kehitys viittaa biseksuaalien olevan suurin seksuaalivähemmistö.

Huolimatta siitä, että biseksuaalisuus näyttäisi Stonewallin tutkimustulostenkin mukaan olevan suurin ja homoja sekä lesboja nopeimmin kasvava seksuaalivähemmistö, biseksuaalit ovat homoja ja lesboja useammin näkymättömiä ja vähemmän yhteydessä muihin yhteisöihin. Näkymättömyys korostuu erityisesti mediassa – hieman yli viidesosa (22 %) vastaajista osasi nimetä jonkun avoimesti biseksuaalina elävän julkisuuden henkilön, kun taas peräti yli kolmasosa (35 %) osasi nimetä ainakin yhden avoimesti homona tai lesbona elävän julkisuuden henkilön.

Tutkimuksen mukaan yksi syy tähän voi olla se, että biseksuaalit ovat harvemmin ulkona kaapista muun muassa työpaikallaan. Toinen syy on tutkimuksen mukaan todennäköisesti se, että moni biseksuaali tulkitaan usein binäärisesti homoksi, lesboksi tai heteroksi tämän ihmissuhteista riippuen.