Biseksuaalien terveys esille teemakuukauden keinoin

Biseksuaalien terveys esille teemakuukauden keinoin

Kuvituskuva: Sharon McCutcheon

Maaliskuu tuo mukanaan uuden teemakuukauden, kun biseksuaalisten henkilöiden terveyteen keskittyvä Bisexual Health Awareness Month käynnistyy. Kuukauden aikana kiinnitetään erityishuomiota terveydenhoidollisiin haasteisiin, erityispiirteisiin sekä muihin asioihin, jotka liittyvät erityisesti biseksuaalien terveyteen ja hyvinvointiin.

Biseksuaalit muodostavat määrällisesti huomattavan osan LHBTIQA+ -yhteisöstä, mutta biseksuaaleja koskettaviin erityisaiheisiin on kiinnitetty huomiota vasta aivan viime aikoina. Biseksuaalien terveyteen keskittyvä Bisexual Health Awareness Month, joka tunnettaan myös nimellä Bisexual Health Month, perustettiin vuonna 2014 kiinnittämään huomiota biseksuaalisen yhteisön terveydellisiin haasteisiin sekä terveyseroihin biseksuaalien ja muiden välillä. Teemakuukausi keskittyy sekä fyysisen terveyden että mielenterveyden haasteiden käsittelyyn sekä myös sosiaalisiin ja taloudellisiin epäkohtiin, jotka koskettavat erityisesti biseksuaalista yhteisöä.

Biseksuaalien terveydentila usein muita seksuaalivähemmistöjä heikompi

Biseksuaalien keskimääräinen terveydentila on enemmistöön kuuluvia verrokkeja heikompi ja se jää usein myös homoja ja lesboja heikommalle tasolle. Ruotsin kansanterveyslaitoksen vuonna 2006 tekemän kyselytutkimuksen mukaan LHBT+ -ihmisten terveys on keskimäärin oikein hyvää, mutta joukossa on heikon terveydentilan omaavia huomattavasti enemmän kuin enemmistön joukossa. LHBT+ -ihmisten joukossakin oli huomattavaa vaihtelua terveydentilassa, sillä transihmisten terveydentila oli lähes poikkeuksetta heikoin, jonka jälkeen tulivat biseksuaalit ja parhaassa asemassa olivat lesbot ja homot. Seksuaalivähemmistöistä biseksuaalien terveys oli siis tutkimuksen mukaan heikointa.

Human Rights Campaign (HRC), joka on Yhdysvaltalainen LHBTIQA+ -ihmisoikeusjärjestö, on kerännyt sivustolleen tilastoja sekä tutkimuksia haasteista, jotka koskettavat erityisesti biseksuaalisia henkilöitä. Sivustolla mainitaan muun muassa Pew Research Centerin tutkimuksesta, jonka mukaan 77 prosenttia homoista ja 71 prosenttia lesboista kertoi läheistensä tietävän heidän seksuaalisuudestaan, mutta että biseksuaalien kohdalla vastaava lukema oli vain 28 prosenttia. Tämän lisäksi sivustolla kerrotaan Williams Instituten tutkimuksesta, jonka mukaan 39 prosenttia biseksuaalisista miehistä ja 33 prosenttia biseksuaalisista naisista ei ollut koskaan kertonut terveydenhoidon henkilökunnalle seksuaalisesta suuntautumisestaan. Tasot ovat huomattavan korkeat, sillä vastaavat luvut olivat homojen kohdalla 13 prosenttia ja lesbojen kohdalla 10 prosenttia. HRC huomauttaakin, että suuri osa biseksuaalien terveydellisistä haasteista voi selittyä sillä, että hoitohenkilökunnalle ei uskalleta kertoa omasta seksuaalisuudesta eikä heille siten osata tarjota oikeita terveydenhoidollisia palveluita.

Syrjintä heijastuu biseksuaalisen yhteisön mielenterveyteen sekä yhteiskunnalliseen menestykseen

Biseksuaalit kohtaavat myös huomattavasti syrjintää, jonka seurauksena mielenterveyden haasteet ovat yleisiä biseksuaalisessa yhteisössä. Human Rights Campaignin toteuttamassa kyselyssä vuodelta 2014 biseksuaalisten nuorten havaittiin kohtaavan todennäköisemmin ahdistelua sekä poissulkemista, omaavan harvemmin heistä välittäviä aikuisia, joihin turvautua surullisina, sekä kertovan harvemmin olleensa iloisia verrattuna muihin seksuaalivähemmistöihin kuuluviin nuoriin. Bisexual Resource Center taas kertoo, että itsetuhoisuus on hälyttävän yleistä biseksuaalisessa yhteisössä: jopa 45 prosenttia biseksuaalisista naisista ja 35 prosenttia biseksuaalisista miehistä on harkinnut tai yrittänyt itsemurhaa, verrattuna lesbojen 30 prosentin ja homojen 25 prosentin tasoihin.

Biseksuaalien kokema syrjintä vaikuttaa myös heidän sosiaaliseen ja taloudelliseen menestykseensä, josta osoituksena on huomattavasti heteroita verrokkeja alhaisempi valmistumisprosentti lukiosta sekä alhaisempi jatko-opiskeluun osallistumisen taso. Movement Advancement Projectin 2016 julkaistun raportin mukaan biseksuaaliset henkilöt jättivät 47 prosenttia todennäköisemmin aloittamatta korkeakouluopinnot kuin heteroseksuaaliset henkilöt.

Uutta tutkimustietoa tulossa teemakuukauden aikana

Maaliskuun aikana julkaistaan myös toista kertaa toteutettava, koko Euroopan Unionin laajuinen LHBTIQA+ -tutkimus, EU LGBTI Survey II, joka kartoittaa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen asemaa Euroopassa. Euroopan perusoikeuksien virasto FRAn toteuttaman tutkimuksen tulokset julkaistaan loppukuusta, jolloin saadaan lisätietoa myös biseksuaalien asemasta sekä erityisesti siitä, miten tilanne on kehittynyt vuodesta 2013, jolloin ensimmäinen kyselytutkimus toteutettiin. Edelliseen kyselytutkimukseen saatiin lähes 100,000 vastausta ja luvun odotetaan kasvaneen huomattavasti uusimmassa tutkimuksessa.

2013 julkaistussa tutkimuksessa kävi muun muassa ilmi, että valtava enemmistö biseksuaaleista (yli 70 prosenttia), jotka olivat olleet työelämässä, ei ollut kertonut lainkaan tai oli kertonut hyvin harvoin seksuaalisuudestaan työyhteisölle viimeisen viiden vuoden aikana. Kaapissa olon yleisyyden lisäksi tutkimuksessa kävi ilmi, että biseksuaalit kohtaavat Euroopassa myös häiritsevän usein väkivaltaa, sillä 4 prosenttia biseksuaalisista naisista ja 5 prosenttia biseksuaalisista miehistä kertoi kokeneensa väkivallalla uhkailua tai väkivaltaa seksuaalisuutensa takia kyselyä edeltäneen 12 kuukauden aikana.

Tilastot biseksuaalien, kuten muidenkin seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen, osalta kertovat surullista tarinaa vähemmistöihin kohdistuvan syrjinnän, vihan ja väkivallan yleisyydestä. Voimme vain toivoa, että tilanne on parantunut kuluneen 7 vuoden aikana.