Amnesty: Twitterillä vastuu puuttua verkkohäirintään

Amnesty: Twitterillä vastuu puuttua verkkohäirintään

Kuvan henkilö ei liity uutiseen. Kuvituskuva: Becca Tapert / Unsplash.

Tänään julkaistun analyysin mukaan Twitter ei ole kolmen vuoden aikana tehnyt tarpeeksi toimia, joilla puuttua häirintään alustalla. Erityisesti naiset ja vähemmistöön kuuluvat henkilöt kokevat häirintää Twitterissä.

Ihmisoikeusjärjestö Amnesty International on julkaissut tuoreen analyysin, jonka mukaan sosiaalisen median alusta Twitter ei tee tarpeeksi verkkohäirinnän ehkäisemiseksi. Häirinnän kohteena ovat erityisesti naiset ja marginalisoidut ihmisryhmät. Amnestyn ensimmäinen raportti aiheesta julkaistiin vuonna 2018, eikä Twitter ole tänään julkaistun raportin mukaan kehittänyt toimintatapojaan kolmen vuoden aikana.

Amnestyn uusimman raportin mukaan Twitter on kunnolla ottanut käyttöön vain yhden kymmenestä esitetystä suosituksesta häirintään puuttumiseksi. Twitter on lisännyt moderointiprosessin läpinäkyvyyttä, järjestänyt tiedotuskampanjoita verkkohäirinnästä, sekä kehittänyt alustan raportointi- ja turvallisuusominaisuuksia. Nämä askeleet eivät Amnestyn mukaan kuitenkaan ole riittäviä.

Raportin mukaan Amnesty pyysi Twitteriä kommentoimaan vuoden 2021 raportin tuloksia ennen sen julkaisua. Vastauksessaan Twitter puolusti tekemiään parannuksia ja kertoi Amnestylle olevansa sitoutunut ratkaisemaan häirintään liittyviä ongelmia alustallaan.

Häirintä rajoittaa julkista keskustelua

– Verkkohäirinnän tavoitteena on hiljentää sananvapauttaan käyttävät, ja siksi häirintä on uhka demokratialle. Suomessakin näemme, että julkiseen keskusteluun osallistuvat naiset voivat joutua laajojen verkkohyökkäysten kohteeksi, sanoo Amnestyn Suomen osaston sukupuoleen ja seksuaalisuuteen perustuvan häirinnän asiantuntija Pia Puu Oksanen järjestön tiedotteessa.

– Pahimmassa tapauksessa naiset poistuvat häirinnän seurauksena sosiaalisen median kanavista kokonaan. Siksi Twitterin sekä muiden somealustojen on tärkeää tehdä kaikkensa häirinnän estämiseksi.

Amnestyn mukaan korona-aika on entisestään lisännyt verkkoalustojen ja sosiaalisten median kanavien roolia julkisen keskustelun mahdollistajana. Järjestön mukaan on tärkeää, että Twitter sitoutuu häirinnän ehkäisemiseen kaikin keinoin, jotta kaikki käyttäjät voivat toimia alustalla ilman pelkoa mahdollisesta häirinnästä.

Kehrääjä otti yhteyttä Trans ry:n puheenjohtajana ja Feministisen puolueen hallituksen jäsenenä toimivaan Valo Vesikauriiseen. Vesikauris on transaktivisti, jolla on näkyvä presenssi Twitterissä.

– Minulla menee toisinaan huomattavan paljon aikaa somepostausteni moderoimiseen, jos niiden alle alkaa kertyä vihamielisiä ja loukkaavia kommentteja. Somehäirinnän kohteeksi joutuminen ärsyttää, Vesikauris kertoo.

– Minulla on esimerkiksi tallessa lukuisia saamiani tappouhkauksia, joista en ole vielä jaksanut tehdä rikosilmoitusta.

Sosiaalisen median alustojen vastuuta vaaditaan

Valo Vesikauriin kohtaama häirintä on saanut hänet huolehtimaan yksityisyydestään entistä paremmin:

– Koska riski, että häirintä ja uhkaukset siirtyisivät netin ulkopuolelle ei ole olematon, pyrin huolehtimaan muun muassa siitä, ettei puhelinnumeroni leviä kenen tahansa tietoon.

Vesikauriin mukaan somealustojen vihapuheen ja häirinnän kieltävillä säännöillä ei ole mitään merkitystä, ellei niiden toteutumisesta huolehdita ja moderointia tehdä vastuullisesti.

– Olen esimerkiksi Twitterissä ilmiannettuani vihakommentteja saanut aivan liian monta kertaa lukea ilmiantoraportista, ettei se ole johtanut mihinkään toimenpiteisiin, eikä Twitter ole luokitellut ilmiantamiani kommentteja sopimattomiksi. Häirintään pitäisi puuttua todella paljon nykyistä tehokkaammin. Vaikka häirinnän kitkeminen on hyvin monisyinen asia ja sen ehkäisemiseksi tarvitaan paljon koko yhteiskunnan kattavaa muutostyötä muun muassa kasvatuksen ja lainvalvonnan osalta, on somealustoilla suuri vastuu siitä huolehtimisesta, ettei häirinnällä ole alustoilla tilaa ja hyväksyntää.

Myös Amnesty peräänkuuluttaa tänään julkaistussa raportissaan Twitterin vastuuta ja moraalista velvollisuutta pyrkiä estämään alustalla tapahtuvan häirinnän ja verkkoväkivallan.