Vähemmistövastainen aloite kaadettiin Turun yliopiston ylioppilaskunnassa

Vähemmistövastainen aloite kaadettiin Turun yliopiston ylioppilaskunnassa

Kuvituskuva: kuvakaappaus TYYn edustajiston kokouksen livelähetyksestä

Ylioppilaskuntien edustajistoissa esiintyy toisinaan hyvinkin radikaaleja näkemyksiä, jollaisia oli esillä myös Turussa 22.4., kun kokoomuksen Riku Leppänen pyrki avoimen trans- ja interfobisin perusteluin poistamaan sukupuolen moninaisuuden Turun yliopiston ylioppilaskunnan poliittisesta linjapaperista, tässä kuitenkaan onnistumatta.

22.4. iltana Turun yliopiston ylioppilaskunnan (TYY) edustajisto kokoontui kokoukseensa etäyhteyksin. Fyysisellä kokouspaikalla ylioppilaskunnan Turku-salissa läsnä olivat ylioppilaskunnan pääsihteeri sekä kokouksen puheenjohtajana toimiva edustajiston varapuheenjohtaja Sauli Seittenranta (TYY Terveeksi), muut edustajiston jäsenet saapuivat kokoukseen Zoom-verkkokokouspalvelun avulla. Kokouksessa käsittelyssä olivat ylioppilaskunnan toimintakertomus, tilinpäätös, vastuuvapauden myöntäminen sekä poliittisen linjapaperin hyväksyminen, joista viimeinen venytti kokouksen lähes kahdeksan tunnin mittaiseksi.

Maltillisesti edenneeseen keskusteluun ensimmäiset säröt alkoivat ilmetä usean tunnin kokoustamisen jälkeen, kun käsittelyvuoroon tuli Vihreän vasemmiston edustajistoryhmän laatima muutosesitys linjapaperiin feministiseksi julistautumisesta. Kriittisen keskustelun edetessä kokoomuksen edustajistoryhmän puheenjohtaja sekä ainoa varsinainen jäsen Riku Leppänen päätyi vertaamaan feminismin määritelmän haasteita siihen, että kansallissosialismikin voitaisiin määritellä monin tavoin. Lopulta keskustelun rönsyiltyä vielä hetkisen puheenjohtaja Seittenranta ohjasi asian äänestykseen, jonka tuloksena TYY ei päätynyt julistautumaan feministiseksi.

Seuraava muutosesitys linjapaperiin oli kokoomuksen edustajistoryhmän esitys siitä, että sukupuolen moninaisuuteen liittyvä lause tulisi poistaa kokonaisuudessaan. Edustajistoryhmän puheenjohtajana Leppänen esitteli ryhmänsä perustelut aloitteelle, joissa Leppänen julisti sukupuolia olevan vain kaksi, kuvaili intersukupuolisia henkilöitä “mutaatioiden kantajiksi”, yleisesti steriileiksi sekä henkilöiksi, jotka ovat “evolutiiviselta kannalta karsiutumassa pois” ja sukupuolen moninaisuutta keksityksi asiaksi.

Leppäsen kommentteja on niille annetuissa kritiikeissä pidetty trans- ja intersukupuolisia ihmisiä halventavina sekä hyvin heikosti totuuteen pohjautuvina. Leppäsen perustelut nojaavat tulkintaan, jossa sukupuolesta rajataan kaikki kromosomien ulkopuoliset tekijät pois ja joissa luonnollisesti esiintyviä kromosomivariaatioita kohdellaan poikkeavuuksina normaalin vaihtelun sijaan. Tällaista määritelmää ei kuitenkaan kannateta juridisessa, sosiologisessa, lääketieteellisessä tai edes biologisessa näkökulmassa, vaan sukupuolen katsotaan laajalti muodostuvan monesta keskenään toisiinsa vaikuttavasta tekijästä, kuten esimerkiksi sosiaalisesta ja juridisesta sukupuolesta, sukupuolihormoneista ja niiden vaikutuksista sekä toissijaisista sukupuolen tunnusmerkeistä. Leppäsen puheenvuorossaan esittämä väite siitä, että hänen perustelunsa edustavat kiistatonta faktaa, ei siis pidä paikkaansa.

Ryhmäpuheenjohtaja on jo aiemmin solvannut vähemmistöryhmiä

Leppäsen puheenvuorossaan esittämät kommentit eivät ole yllättäviä, sillä julkisissa kannanotoissaan Leppänen on jo pitkään edustanut voimakkaan konservatiivisia sekä vähemmistövastaisia näkemyksiä. Leppänen on muun muassa kirjoittanut Facebookin Oikeistofoorumi-ryhmään näkemyksiään siitä, kuinka “lähes jokaisessa tapauksessa [Koronaviruksen] levittäjänä on ollut yli-innokas kiinalainen turisti”, kuinka maahanmuuttajien “rikostilastot huutaa punaista” sekä kuinka hän aikoo mainostamallaan videollaan halventaa synnyttäviä miehiä. Mainospuheensa perään hän lisää, että “jokainen voi kysyä itseltään, että miten halventaa jotain mitä ei ole olemassa”, kiistäen jopa binääristen transmiesten olemassaolon ainakin siinä tapauksessa, että nämä ovat kykeneviä synnyttämään.

Videollaan Leppänen kehuu kristillisdemokraattien hyvin konservatiivisena sekä LHBTIQA+ -vastaisena profiloitunutta kansanedustajaa Päivi Räsästä ja toteaa, että jos voisi niin äänestäisi tätä, huolimatta siitä, että Räsänen ei edusta samaa puoluetta. Loppuosan videostaan Leppänen omistaa transihmisten sekä feministien, joita hän pitää syyllisenä sukupuolikäsityksen laajentumiseen, pilkkaamiselle perusteettomin väittämin ja solvauksin, jotka toistuvat konservatiivisessa, vähemmistövastaisessa aktivismissa vuosikymmenestä toiseen.

Leppänen itse katsoo, että kritiikki häntä kohtaan on perusteetonta ja että sekä hänellä että kaikilla muilla opiskelijoilla on oikeus kysyä kysymyksiä, jotka liittyvät TYYn linjaan. Leppänen pitää suotavana, että sukupuolten moninaisuuden osalta pyydetään todisteita sekä mietitään, mitä tekemistä sillä ylipäätään on edustajiston kanssa. Leppänen toteaa vastauksessaan myös, että katsoo jokaisen voivan identifioitua kuinka tahtoo, mutta että muita ihmisiä “[e]i kuitenkaan voi velvoittaa […] näitä väittämiä uskomaan.”

Kokoomukselta ei suoraa irtisanoutumista, Kokoomusopiskelijat tuomitsevat selväsanaisesti – “Emme hyväksy hänen kommenttejaan”

Leppäsen kommentteihin ensimmäisten joukossa Kokoomuksen sisällä kantaa ottivat kokoomusopiskelijat, jotka tiedottivat 24.4. aamupäivällä twiitin välityksellä että kokoomuksen edustajistoryhmää johtava Leppänen ei ole Kokoomuksen Opiskelijaliitto Tuhatkunnan jäsen ja että kokoomusopiskelijat eivät hyväksy Leppäsen kommentteja.

Kokoomusopiskelijoiden lisäksi Kokoomuksen Nuorten Liiton (KNL) puheenjohtaja Matias Pajula sivusi aihetta Twitterissä twiittaamalla, että Kokoomusnuoria edustavan henkilön on toiminnassaan noudatettava KNLn periaateohjelmaa. Pajula ei suoraan kohdista kommenttejaan Leppäselle, mutta ne ovat selvästi tulkittavissa Leppäsen toimintatavasta irtisanoutumiseksi.

Kokoomuksen puoluesihteeri Kristiina Kokko kertoi Kehrääjälle, että kokoomuksen näkemyksen mukaan sukupuolten määrää ei tule määritellä poliittisessa kannanmuodostuksessa.

– Kokoomuksen periaateohjelman mukaan vapauden ydintä on täysivaltaisen yksilön itsemääräämisoikeus itseään koskevissa asioissa sukupuoleen, ikään, katsomukseen, seksuaaliseen suuntautumiseen, syntyperään, yhteiskunnalliseen asemaan tai muuhun taustaan katsomatta, Kokko lisää.

Kehrääjän haltuunsa saamien kommenttien perusteella Leppänen on Kokoomusnuorten sisäisillä keskustelupalstoilla pitänyt tiiviisti kiinni toteamistaan asioista sekä rinnastanut KNLn 1500-luvun katoliseen kirkkoon. Todennäköisesti tämä viittaa Leppäsen saamaan kritiikkiin sekä siihen, että KNLn johto vaikutti ottaneen etäisyyttä hänen kommentteihinsa. Leppänen myös vannoo “kaikesta sydämestä[än] ja kaikella vakavuudella”, että anteeksipyyntö ei ole hänelle vaihtoehto. Kehrääjän kommenttipyyntöön vastatessaan Leppänen vielä kerran toistaa, että kromosomivariaatiot eivät muodosta omaa sukupuoltaan ja että sukupuolet määrittyvät kromosomien pohjalta sekä painottaa, että muut kromosomiyhdistelmät kuin XX ja XY ovat näiden “sukupuolten mahdollistamia evolutiivisia mutaatioita.”

Ylioppilaskunnan edustajiston puheenjohtajisto korostaa sitoutumista yhdenvertaisuuteen

Ylioppilaskunnan edustajiston puheenjohtajisto, puheenjohtaja Nelli Mäkitalo (Vihreä lista) sekä varapuheenjohtaja Sauli Seittenranta (TYY Terveeksi), kommentoi tapahtunutta Kehrääjälle sähköpostitse. Kommentissaan puheenjohtajat painottavat, että yksi TYYn arvoista on yhdenvertaisuus ja että linjapaperia päivitettäessä käydään myös keskustelua siitä, mitä tämä arvo ylioppilaskunnalle merkitsee.

– Sukupuolten moninaisuuden tunnustaminen haluttiin edustajiston enemmistön äänillä linjapaperiin poliittisen keskustelun jälkeenkin, puheenjohtajat huomauttavat vastauksessaan.

Vastauksena kysymyksiin siitä, että olivatko Leppäsen kommentit ongelmallisia ja olisiko kokousta puheenjohtaneen Seittenrannan tullut puuttua Leppäsen kommentteihin jo kesken puheenvuoron puheenjohtajat toteavat, että Leppänen vastaa itse kommenteistaan ja että TYY organisaationa noudattaa omia arvojaan. Puheenjohtajat kuitenkin kertoivat, että he tulevat käymään keskustelua kokouksen kulusta puheenjohtajiston sisällä.

– Leppäsen pitämän esittelypuheenvuoron jälkeen kokouksen puheenjohtaja kehotti varovaisuuteen argumentaatiossa ja retoriikassa aiheen arkaluontoisuuden vuoksi, eikä kokouksessa käyty itse esityksen sisällöstä enempää keskustelua, puheenjohtajat tarkentavat vastaustaan.

Artikkelia on päivitetty TYYn edustajiston puheenjohtajiston kommenteilla 24.4.2020 19:21 sekä Riku Leppäsen kommenteilla 27.4.2020 11:58

Yksi kommentti “Vähemmistövastainen aloite kaadettiin Turun yliopiston ylioppilaskunnassa

Kommentointi ei ole käytössä.