Uuteen-Seelaantiin itsemääräämisoikeuteen perustuva translainsäädäntö

Uuteen-Seelaantiin itsemääräämisoikeuteen perustuva translainsäädäntö

Kuvituskuva: Dan Whitfield

Uuden-Seelannin parlamentti on hyväksynyt yksimielisesti sukupuolen vahvistamisesta annetut uudet säädökset, joiden perusteella juridisesta sukupuolesta tulee aikuisille omalla ilmoituksella muutettava tieto. Juridisen sukupuolen muuttaminen ilmoituksella on mahdollista uudessa lainsäädännössä myös kaikille alaikäisille tietyin ehdoin.

Uuden-Seelannin voimassa oleva juridisen sukupuolitiedon muuttamista käsittelevä lainsäädäntö velvoittaa korjausta hakevan jättämään hakemuksen perheoikeuteen (eng. Family Court), jossa hänen täytyy esittää todistusaineistoa esimerkiksi omasta terveydentilastaan tuomarin edessä. Uudessa lainsäädännössä täysi-ikäisen hakijan täytyy ilmoittaa sukupuolensa, ilmoittaa kokevansa olevan haetun sukupuolen edustaja ja ymmärtävänsä muutoksen seuraukset. 16- ja 17-vuotiaat nuoret voivat käyttää samaa menettelyä mikäli he ovat tai ovat olleet avioliitossa, rekisteröidyssä parisuhteessa tai de facto -parisuhteessa. De facto -parisuhde on Uuden-Seelannin laissa oleva määrittely vakiintuneelle parisuhteelle, jota arvioidessa mitataan esimerkiksi parin yhdessä asumista, talouden jakamista, parisuhteen julkisuutta sekä muita vastaavia piirteitä. Suomalaisessa lainsäädännössä lähimmäksi tulee määritelmä “avioliiton kaltaisista olosuhteista”.

Alaikäisten osalta lakimuutos keventää prosessia entisestään ja käytännössä muuttaa sen ilmoitusluonteiseksi, mutta ei itsemääräämisoikeuteen saakka. 16- ja 17-vuotiaat jotka eivät voi käyttää aikuisten menettelyä tarvitsevat hakemuksensa saatteeksi huoltajan suostumuksen tai “soveltuvasti pätevän” kolmannen osapuolen, todennäköisesti psykologin tai psykiatrin, lausunnon jossa todetaan nuoren ymmärtävän muutoksen seuraamukset sekä haluavan sukupuolimerkinnän muutosta. Hyväksytyn lain mukaan myös 16- ja 17-vuotiaiden ilmoitus, samoin kuin aikuisten ilmoitukset, on hyväksyttävä ilman harkintaa mikäli se on tehty lain ohjeistuksen mukaan.

Alle 16-vuotiaiden osalta sääntely jättää hakemuksen vanhempien käsiin, tarkoittaen että nuoren tai lapsen sukupuolimerkintää koskevan hakemuksen jättää nuoren tai lapsen nimissä hänen huoltajansa. Huoltajan on ilmoitettava sukupuolen lisäksi oma virallinen ilmoituksensa siitä, että tämä uskoo lapsensa kokevan olevan haettua sukupuolta. Lisäksi hakemukseen on liitettävä “soveltuvasti pätevän” kolmannen osapuolen todistus siitä, että lapsi ymmärtää muutoksen vaikutukset ja katsoo olevansa haettua sukupuolta. Huoltajalla on myös oltava lapsen suostumus hakemukselle.

Lakimuutosta edeltävä keskustelu uusiseelantilaisessa mediassa sekä lausuntokierroksilla oli hyvin kiihkeää sekä vihamielistä, joka varjosti uudistustyötä ja oli raskasta erityisesti sukupuolivähemmistöihin kuuluville uusiseelantilaisille. Keskustelun jäljiltä olikin yllättävää, että parlamentin päätös oli yksimielinen, joskin edustajien reaktiot lakiin antoivat kuvaa sen merkityksestä sekä suhtautumisesta siihen.

– Tämä laki tunnistaa sen, että ne joiden tarvitsee korjata sukupuolensa voivat tehdä niin, että tuomioistuimilla ei ole oikeutta tehdä sitä päätöstä heidän puolestaan, että vanhemmilla ei ole sitä [päätös]oikeutta, että cis-sukupuolisilla ihmisillä jotka eivät edes tunne heitä [korjausta hakevaa] tai välitä heistä ei ole sitä oikeutta. Takatāpuina*, cis-lesbona liittolaisena meidän takatāpui-, trans-, intersukupuolisten ja ei-binääristen whānaulle** olen hyvin ylpeä voidessani ilmaista kannatukseni tälle lakiesitykselle, vihreiden parlamenttiedustaja tohtori Elizabeth Kerekere totesi puheenvuorossaan joka sai edustajan herkistymään kyyneliin.

Uuden-Seelannin sisäministeri Jan Tinetti kommentoi lainvalmisteluprosessia ja uudistuksesta käytyä keskustelua omassa puheenvuorossaan.

– Koko tämän lakimuutoksen matkan varrella on ollut oikeita ihmisiä, joita on sattunut kun heitä on vähätelty, pilkattu ja syrjitty. Ihmisiä jotka, kuten me kaikki, haluavat vain tulla hyväksytyksi sellaisina kuin ovat ja tulla kohdelluksi kunnioittavasti ja arvokkaasti.

– Suuressa osassa keskustelusta kohteeksi on otettu maamme transnaiset, joiden – cis-sukupuolisena naisena – rinnalla seison ylpeänä ja joita kutsun siskoikseni […] transmisogynia on edelleen misogyniaa, joten haastan tämän syrjinnän muodon selkä suorana seisten, Tinetti tarkensi.

Itse päätöksen Tinetti tiivisti lyhyesti.

– Parlamentti on päättänyt äänestää inklusiivisuuden puolesta ja syrjintää vastaan.

Lakimuutoksien on määrä tulla voimaan 18 kuukauden kuluttua.

* Takatāpui on Māorien, Aotearoan (Uuden-Seelannin nimi Māori-kielellä) alkuperäiskansan, oma termi, jota käytetään kuvaamaan seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä samalla tavoin kuin suomeksi käytetään esimerkiksi sateenkaari-alkuisia termejä. Takatāpui on alun perin tarkoittanut intiimiä partneria joka on samaa sukupuolta, mutta laajentunut nykyiseen käyttöönsä 80-luvulta lähtien. Monille takatāpuille on erityisen tärkeää, että identiteetti Māorina on täysin kietoutunut identiteettiin seksuaali- tai sukupuolivähemmistön jäsenenä.

Lähde: Rainbow Youth Inc.

** Whānau on Māori-kielen sana joka tarkoittaa laajennettua perhettä, usein kattaen jopa kolme tai neljä sukupolvea. Whānau muodostaa yhä Māori-yhteiskunnan perusyksikön. Tämän päivän whānauta johtavat mies- ja naispuoliset vanhimmat, jotka toimivat lasten ohjaajina ja opettajina sekä tiedon ja perinteiden säilyttäjinä.

Lähde: Te Ara

Lähteet: Uuden-Seelannin parlamentti, Uuden-Seelannin oikeusministeriö, yleisradio Radio New Zealand, Te Ara, Rainbow Youth Inc.