Taiwanin tasa-arvoinen avioliittolaki: lähes 1200 häät kuukaudessa

Taiwanin avioliittolakien tasa-arvoisiksi muuttumisen jälkeen on maassa mennyt naimisiin 1 173 samaa sukupuolta olevaa paria, tiedottaa Taiwanin Central News Agency. Avioliittoon vihityistä pareista 790 on ollut naispareja ja 383 miespareja.

Taiwan muutti avioliittoa koskevat lakinsa 24.5.2019 ollen ensimmäinen Aasian maa, joka tasa-arvoistaa avioliiton. Muutos oli seurausta maan korkeimman oikeuden päätökselle vuodelta 2017, jossa se katsoi epätasa-arvoisen avioliittolain olevan perustuslain vastainen. Korkein oikeus antoi hallitukselle 2 vuotta aikaa korjata tilanne, jonka parlamentti lopulta teki äänestyksessä. Äänestyksen jälkeen Taiwanin presidentti kommentoi päätöstä: “Otimme suuren askeleen kohti todellista tasa-arvoa ja teimme Taiwanista paremman maan” (CNN).

Uusien lakien astuttua voimaan samaa sukupuolta olevien parien avioliittoja kohdellaan tasa-arvoisesti eri sukupuolta olevien parien kanssa perinnön ja lääketieteellisten päätösten osalta, mutta eriarvoista kohtelua esiintyy vielä esimerkiksi adoptio-oikeuden osalta. Uuden lain myötä perheen sisäinen adoptio on mahdollista, kunhan toinen puolisoista on lapsen biologinen vanhempi. Ensimmäisen kuukauden aikana yksikään avioliiton solminut pari ei ollut vielä hakenut perheen sisäistä adoptiota.

Kuvituskuva: Pixabay