Setan puheenjohtajaksi Pekka Rantala

Setan puheenjohtajaksi Pekka Rantala

Kuva: Seta ry

Setan pitkästä aikaa lähitapaamisena järjestetty edustajakokous valitsi järjestön puheenjohtajaksi kaudelle 2023-24 Pekka Rantalan ja varapuheenjohtajaksi Tanja von Knorringin. Setan aktiivitoimijatunnustuksen saivat Sateenkaarisenioreiden Risto Hartikainen ja Kuisma Savisalo, Rovaniemen Setan Heidi Kenttälä ja Oulun Setan Susanna Kemi. 

Setan edustajakokous järjestettiin Jyväskylässä 19. marraskuuta. Setan edustajakokouksessa nimettiin jäsenet erovuoroisten tilalle Setan hallitukseen, valittiin puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä käsitellään Setan sääntöjen 6 §:n määräämät asiat, kuten Setan toimintasuunnitelma ja talousarvio.

Uudeksi puheenjohtajaksi kaudelle 2023-2024 valittiin Pekka Rantala Helsingistä. Rantala on toiminut edeltävät kaksi vuotta järjestön varapuheenjohtajana. Toiseksi varapuheenjohtajaksi valittiin Tanja von Knorring Tampereelta. Toinen varapuheenjohtaja, Alia Dannenberg, sekä hallituksen jäsenet Petri Janhunen, Risto Hartikainen ja John Kaye jatkavat hallituksessa.

Sateenkaariseniorieita edustavalle Hartikaiselle ja Kuisma Savisalolle myönnettiin lisäksi Setan aktiivitoimijatunnustukset. Aktiivitoimijatunnustus myönnettiin myös Rovaniemen Setan Heidi Kenttälälle ja Oulun Setan Susanna Kemille. Hallituksen uudeksi jäseneksi valittiin Joonatan Laine. Muut kokouksessa hallitukseen valitut, kautensa uusineet hallituksen jäsenet ovat Niklas Vaalgamaa, Iiris Lehto sekä Aura Castrén

Setan edustajakokoukseen osallistui noin 45 jäsenjärjestöjen edustajaa eri puolilta Suomea sekä paikan päällä että etäyhteydellä. Edustajakokous totesi kannanotossaan, ettei translain kokonaisuudistus ole riittävä – myös muunsukupuolisten, intersukupuolisten sekä alaikäisten ihmisten oikeudet on edustajakokouksen mukaan turvattava. Esityksen sisältämistä puutteista huolimatta edustajakokous vaatii eduskuntaa käsittelemään hallituksen eduskunnalle antaman translain uudistuksen mahdollisimman pian. Lisäksi edustajakokous vaatii, että Suomen valtion tulee tunnustaa muunsukupuoliset kansalaiset mahdollistamalla heille kolmas juridinen sukupuolikategoria. 

Edustajakokous kritisoi translain valmistelun viivästymistä sekä ilmaisi pettymyksensä siitä, ettei hallitus ole kyennyt edistämään intersukupuolisten lasten ihmisoikeuksia kieltämällä heihin kohdistuvat, sukupuolipiirteitä muokkaavat tarpeettomat lääketieteelliset toimenpiteet, joille ei ole lapsen tietoon perustuvaa suostumusta. Edustajakokous korostaa, että myös intersukupuolisille henkilöille kuuluu kehollinen koskemattomuus ja oikeus itsemäärittelyyn – räikeät ihmisoikeusloukkaukset tulee lopettaa Suomessa viipymättä.