Polyamoriaan liittyy paljon vääriä oletuksia: “Mikään suhteistani ei ole vain seksisuhde”

Polyamoriaan liittyy paljon vääriä oletuksia: “Mikään suhteistani ei ole vain seksisuhde”

Kuvitus: Ida Alina.

Kaksi sateenkaarevaa henkilöä kertoi Kehrääjälle, mitä polyamoria tarkoittaa heille ja millaista tällainen suhdejärjestely heidän elämässään käytännössä on.

Haastattelin tekstiä varten kahta polyamorista ihmistä. Toinen on muunsukupuolinen biseksuaali, Sokka, ja toinen biseksuaali cisnainen, Emma. Haastateltavien nimet on muutettu näiden yksityisyyden suojelemiseksi.

Kattokäsitteellä eettinen monisuhteisuus tarkoitetaan Sexpon mukaan kaikkien osapuolten yhteisymmärrykseen perustuvia ihmissuhteita, joissa on enemmän kuin kaksi osapuolta tai joissa osapuolilla on rinnakkain useampia rakkaus-, seksi- ja/tai muulla tavoin intiimejä suhteita. Tämän käsitteen alle asettuvalla polyamorialla tarkoitetaan suhdemuotoa, jossa henkilöllä on romanttinen, mahdollisesti syvä ja pitkäkestoinen suhde samanaikaisesti useamman henkilön kanssa. Monogamialla taas tarkoitetaan suhdemuotoa, jossa henkilöllä on vain yksi kumppani.

Emma on kutsunut itseään polyamoriseksi 4–5 vuotta, mutta hän uskoo, että polyamoria ei ole synnynnäinen identiteetti. Hänen mukaansa polyamoriassa on kyse ihmissuhdejärjestelyistä, ja siitä, ettei anna yhteiskunnan monogamisten oletusten estää olemasta oma itsensä. Sokka puolestaan on pidempään tuntenut, että hän voisi olla suhteessa useamman ihmisen kanssa samaan aikaan, tai hänelle ei olisi ongelma, jos hänen seurustelukumppanillaan olisi muitakin kumppaneita. Hän on kuitenkin identifioinut itsensä polyamoriseksi vasta muutamia kuukausia.

Emmalla on ollut avopuoliso eli primäärikumppani koko sen ajan, jonka hän on varsinaisesti identifioinut itsensä polyamoriseksi. Emma kertoi, että hänelle primäärikumppani tarkoittaa sitä ihmistä, jonka kanssa hän juridisesti on, ja jonka on esitellyt vanhemmilleen. Muut polyamoriset saattavat määritellä asian eri tavalla tai jättää ihmissuhteet määrittelemättä tarkemmin.

Samalla kun Emma on ollut primäärikumppaninsa kanssa, hän on tapaillut myös muita. Tällä hetkellä Emmalla on primäärikumppani, seurustelukumppani ja heila eli tarkemmin määrittelemätön tapailukumppani. Kaikki kolme ovat Emman tapaan polyamorisia. Emma kertoo, että polyamoria ei ole kovin suuri osa hänen identiteettiään, mutta hän joutuu usein selittämään muille mitä polyamoria on, ja korjaamaan muiden väärinymmärryksiä. Emma toivoisikin, että polyamoria olisi enemmän esillä mediassa, jotta väärät käsitykset vähentyisivät.

Sokka puolestaan tapailee tällä hetkellä kahta ihmistä, ja ne ovat hänen ensimmäiset suhteensa, joissa hän omien sanojensa mukaan “kokeilee polyamoriaa käytännössä”. Sokkalle polyamoria on sen verran uutta, että hän kokee, ettei se ole niin suuri osa hänen identiteettiään kuin esimerkiksi muunsukupuolisuus. Sokka kertoo, että voisi olla monogamisessakin suhteessa, mutta se tuntuisi hieman rajoittavalta.

Kysyin haastattelussa, vaikuttaako sukupuoli näillä kahdella biseksuaalilla ihmisellä kumppanin valintaan tai etsintään. Emma kertoi, että ihastuu vain itseään maskuliinisempiin henkilöihin, mutta muuten sukupuoli ei tietoisesti vaikuta kumppanin valintaan. Tällä hetkellä Emmalla on kumppaneinaan yksi mies ja kaksi muunsukupuolista. Hän sanoi, että häntä kiinnostavat naiset ovat yleensä monogamisia, joten hänen on vaikea löytää itselleen naisseuraa. Huonojen kokemusten takia Emma ei halua seurustella monogamisten ihmisten kanssa. Sokkalla sen sijaan sukupuoli vaikuttaa kumppanin valintaan siten, että hän kokee, että hänen on ylipäätään helpompaa olla transsukupuolisen ihmisen kanssa suhteessa oman sukupuolensa takia.

Molemmat haastateltavat ovat törmänneet polyamoriasta puhuttaessa myös vääriin oletuksiin. Emma kertoo saavansa polyamorian takia häirintää cismiehiltä, koska nämä olettavat joskus, että polyamorian takia Emma olisi “jotenkin helppo” tai että hän voisi olla kiinnostunut yhden yön jutuista. Yksi polyamoriaan liittyvä väärä mielikuva onkin, että kyse olisi aina parinvaihdosta, seksistä tai avoimesta suhteesta. Todellisuudessa mikään näistä ei pidä paikkaansa. Emma kertoo esimerkiksi, että mikään hänen suhteistaan ei ole vain seksisuhde.

Toinen yleinen harhaluulo on, että polyamoriset ihmiset eivät olisi mustasukkaisia. Mustasukkaisuudesta on tärkeä kyetä puhumaan kumppaneiden kanssa, ja pitää olla sen verran hyvä itsetunto, että luottaa siihen, että toinen rakastaa ja välittää. Sokka kertoo kuulleensa paljon “polyamoria on vain tekosyy pettää” tai “polyamoriset ihmiset eivät kykene sitoutumaan” -tyyppisiä kommentteja. Polyamorian ja pettämisen suurimmat erot ovat rehellisyys ja suostumus. Polyamorisessa suhteessa kaikki osapuolet tietävät tilanteen ja hyväksyvät sen.