Muunsukupuolinen Englannin kirkon pappi kertoo saaneensa uskostaan apua identiteettinsä hyväksymiseen

Muunsukupuolinen Englannin kirkon pappi kertoo saaneensa uskostaan apua identiteettinsä hyväksymiseen

Kuva: Bingo Allison

Englannin kirkon muunsukupuolinen pappi Bingo Allison kertoo saaneensa Jumalalta ja muihin kristittyihin LHBTIQA+ -ihmisiin tutustumisesta apua itsensä hyväksymiseen. Omaan identiteettiin havahtuminen tapahtui kirkkoherrakoulutuksen loppuvaiheessa, mikä teki sinuiksi itsensä kanssa tulemisen luultua vaikeammaksi. Allison määrittelee itsensä genderqueeriksi.

Englannin kirkon muunsukupuolinen pappi Bingo Allison kertoo Jumalan auttaneen häntä hyväksymään sukupuoli-identiteettinsä ja elämään omana itsenään. Kolmen lapsen vanhempi määrittelee itsensä genderqueeriksi ja mainitsee kasvaneensa hyvin uskonnollisessa perheessä. Asiasta uutisoi aiemmin PinkNews.

Allisonin mukaan oman uskon lisäksi muihin seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluviin kristittyihin tutustuminen on auttanut häntä tulemaan sinuiksi itsensä kanssa. Hän kuvailee LHBTIQA+ -kristittyjä “siunaukseksi kirkolle”. Itsensä hyväksyminen on Allisonin mukaan auttanut häntä ottamaan etäisyyttä aiempiin, konservatiivisempiin näkemyksiin uskon tulkinnassa.

“Näkemykseni olivat ennen erittäin perinteisiä ja varmasti hyvin konservatiivisia. Jotkut ihmiset saattoivat kutsua niitä kiihkomielisiksi ja niissä olikin kyse tietämättömyydestä ja toiseuttamisesta. En käyttänyt aikaa oppiakseni muiden ihmisten kokemuksista – kielsin omia kokemuksiani ja osa tästä itseni kieltämisestä ilmeni myös muiden ihmisten identiteettien kieltämisenä”, Allison sanoo Liverpool Echolle.

Allison sanoo, että oman identiteetin löytäminen tapahtui 7 vuotta sitten, kun hän törmäsi sattumalta genderqueer -käsitteeseen. Allison kertoi jatkaneensa tämän jälkeen sukupuoli-identiteettinsä tutkimista. Hän oli tuolloin suorittamassa kirkkoherrakoulutuksensa loppuvaihetta ja tunnustaakin, että oman itsensä löytäminen oli kyseisessä elämänvaiheessa hankalampaa kuin hän alun perin käsitti. Allison ei esimerkiksi tuntenut muita sukupuolivähemmistöön kuuluvia, joilta olisi voinut saada vertaistukea.

Lopulta eräänä iltana Allison kirjoitti esseen siitä, kuinka Jumala loi maan. Hän huomasi kuinka hänen siteeramansa lähde ei puhu miehistä ja naisista, vaan miehuudesta ja naiseudesta. “Se oli syvä hengellinen kokemus, tunsin hyvin, että Jumala johdatti minut tähän uuteen totuuteen itsestäni”, Allison kuvailee.

Allisonin sanojen mukaan hän toivoo näyttävänsä esimerkillään LHBTIQA+ -yhteisön nuorille, että he ovat tervetulleita Englannin kirkkoon.