Mitä eroa on panseksuaalisuudella ja biseksuaalisuudella?

Mitä eroa on panseksuaalisuudella ja biseksuaalisuudella?

Kuvitus: Julius Jokikokko

Panseksuaalisuuden näkyvyyden päivänä haluamme tuoda esiin, mitä termillä “panseksuaalisuus” voidaan tarkoittaa ja miten se mahdollisesti eroaa termistä “biseksuaalisuus”.

Tänään 24.5. on panseksuaalisuuden näkyvyyden päivä eli Pansexuality Visibility Day. Tähän lasketaan kuuluvaksi myös panromanttiset ihmiset, ja jossain yhteyksissä käytetäänkin selkeämpää nimitystä Pan Visibility Day. Päivän tarkoituksena on levittää tietoa panseksuaalisuudesta ja -romanttisuudesta ja lisätä panseksuaalien ja panromanttisten ihmisten näkyvyyttä yhteiskunnassamme. Tässä tekstissä avataan monia askarruttavaa kysymystä, eli sitä, miten panseksuaalisuus ja biseksuaalisuus eroavat toisistaan. Kirjoittaja on itse panromanttinen eli voi rakastua minkä tahansa sukupuolen edustajaan.

Etymologisesta näkökulmasta etuliite pan- tarkoittaa “kaikki”. Tällä viitataan siis siihen, että panseksuaali on kiinnostunut kaikkien sukupuolten edustajista. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että panseksuaali haluaisi harrastaa seksiä joka ikisen kadulla vastaan tulevan ihmisen kanssa, tai että kaikki panseksuaalit olisivat polyamorisia. Jotkut panseksuaalit sanovat termin tarkoittavan sitä, ettei sukupuolella ole heille kiinnostuksen kannalta mitään väliä. On kuitenkin sellaisiakin panseksuaaliksi itsensä määritteleviä ihmisiä, joilla on selkeä sukupuolipreferenssi, muttei kiinnostus tai halu kuitenkaan rajoitu vain tähän yhteen sukupuoleen.

Etuliite bi- viittaa taas kielitieteellisestä näkökulmasta “kahteen”, ja tämä on herättänyt huolta biseksuaalisuus-termin mahdollisesta transfobisuudesta. Termin käytön on pelätty edistävän binääristä ajattelua, eli ihmisten kahtiajakoa miehiin ja naisiin, ja sulkevan muunsukupuoliset ulos. Toisaalta biseksuaalit ovat perustelleet, ettei etuliite tarkoita kiinnostusta miehiin ja naisiin, vaan kiinnostusta mihin tahansa kahteen sukupuoleen: vaikkapa omaan ja johonkin toiseen. Jotkut biseksuaalit taas näkevät asian niin, että etuliite bi tarkoittaa oikeastaan “kaksi tai useampi”, eli heidänkin kiinnostuksensa saattaa silti kohdistua kaikkiin sukupuoliin termin alkuperästä huolimatta. Biseksuaaliksi itsensä määrittelevistä löytyy myös sellaisia ihmisiä, jotka kokevat, ettei sukupuolella ole mitään merkitystä sen kanssa, keneen he tuntevat vetoa.

Biseksuaalisuus-termiä on käytetty englannin kielellä merkityksessä “kiinnostus molempia sukupuolia kohtaan” ensimmäisen kerran 1910-luvulla ja termin arvioidaan tulleen yleisesti tunnetuksi 1950-luvulla. Panseksuaalisuus-termi on taas nykymerkityksessään tullut tunnetummaksi arkikäytössä vasta 2000-luvun aikana, vaikka toisaalta sen käytöstä löytyy todisteita jo 1970-luvulta. Jotkut saattavat siis valita nimittää itseään biseksuaaliksi sen takia, että he kokevat termin olevan laajemmin tunnettu myös muiden kuin seksuaalivähemmistöjen keskuudessa.

Vaikka seksuaalisesta suuntautumisesta käytetyt termit saattavat hämmentää ja tuntua sekavilta, on useampiin eri sukupuoliin kohdistuva kiinnostus kuitenkin paljon näitä termejä vanhempi ilmiö. Termit panseksuaalisuus ja biseksuaalisuus tarkoittavat siis joskus samaa asiaa, mutta joskus eri asiaa. On panseksuaaleja, jotka eivät missään nimessä halua tulla kutsutuksi biseksuaaliksi, ja panseksuaaleja, jotka kutsuvat itseään myös biseksuaaliksi ja jotka eivät näe eroa näiden kahden termin välillä.

Transfobiaa esiintyy valitettavasti kaikkien vähemmistöjen edustajien keskuudessa, eli myös bi- ja panseksuaalien keskuudessa, mutta pelkästään jomman kumman termin käyttö ei automaattisesti tarkoita, että ihmisellä olisi jotain muiden vähemmistöjen edustajia vastaan. Biseksuaaliksi itsensä määrittely ei siis tee itsessään ihmisestä transfobista, toisaalta panseksuaaliksi itsensä määrittely ei ole “vapaudut vankilasta”-kortti transfobian suhteen.

Tärkeintä seksuaaliseen suuntautumiseen liittyvien termien erottelussa on muistaa se, että jokaisella ihmisellä on itsemäärittelyoikeus. Oli ihminen pan- tai biseksuaali, hänen identiteettinsä on hyvä, tärkeä ja arvokas siinä missä kaikkien muidenkin. Jopa sateenkaariyhteisön sisällä esiintyy edelleen vahvaa kahtiajakoa “homoihin” ja “heteroihin”, ja bi- tai panseksuaalien identiteettiä saatetaan väheksyä. Panseksuaali on panseksuaali, jos hän sanoo näin olevansa, seurusteli hän sitten samaa tai eri sukupuolta edustavan henkilön kanssa. Jokaisella on oikeus käyttää itsestään sitä termiä, jonka kokee parhaiten kuvaavan omaa seksuaalista suuntautumistaan.