Miesten välisen seksin aiheuttama verenluovutuskielto lyhentyy 4 kuukauteen – käytäntö edelleen miespareja syrjivä

Miesten välisen seksin aiheuttama verenluovutuskielto lyhentyy 4 kuukauteen – käytäntö edelleen miespareja syrjivä

Kuva: Juuso Noronkoski / Suomen Punaisen Ristin Veripalvelu. Kuvituskuvan henkilöt eivät liity juttuun.

Verenluovutuskäytäntöjä muutetaan osittain yhtenäiseksi, mutta yhdenvertaisvaltuutetun mukaan vakiintuneita miespareja koskeva luovutuskielto rikkoo edelleen perustus- ja yhdenvertaisuuslakeja. Miesten kanssa seksiä harrastavien miesten väliaikaista, eri sukupuolta olevia koskevista määräyksistä poikkeavaa luovutuskieltoa perustellaan suuremmalla HIV-infektion riskillä.

Miesten kanssa seksiä harrastavien miesten väliaikainen verenluovutuskielto lyhentyy 5.3.2021 alkaen 12 kuukaudesta 4 kuukauteen. Veripalvelutoimintaa Suomessa sääntelevän Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean määräyksen mukaan luovutuskielto koskee kaikkea miesten välistä seksiä, niin vakiintuneita parisuhteita kuin uusia seksikumppaneita. Käytännössä siis myös vakiintuneessa suhteessa elävien miesparien tulisi pidättäytyä seksistä 4 kuukauden ajan saadakseen luovuttaa verta.

Veripalvelussa luovuttajan sukupuoli luokitellaan juridisen sukupuolen mukaisesti joko mieheksi tai naiseksi, ja seksiin liittyvien rajoitusten kohdalla ei määritellä erikseen, millä tavalla seksiä on harrastettu, vaan verenluovutuskiellot määräytyvät seksikumppanin sukupuolen mukaan. Veripalvelu kertoo nettisivuillaan perusteeksi sen, että miesten välisessä seksissä on “moninkertainen riski saada HIV-infektio”, ja tämän aiheuttaman turvallisuusriskin takia miehiä koskeva varoaika on ollut pidempi. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tilaston mukaan Suomessa todettiin vuonna 2020 yhteensä 35 tapausta, jossa HIV tarttui miesten välisessä seksissä. 20 miestä ja 22 naista olivat saaneet THL:n mukaan tartunnan “heteroseksin” kautta.

– Muutos 12 kuukauden luovutusesteestä 4 kuukauden luovutusesteeseen ei riskiarviointimme mukaan vaikuta verivalmisteiden turvallisuuteen. Siksi varoaikaa voidaan turvallisesti lyhentää, kertoo verenluovutuksen vastaava lääkäri Johanna Castrén Veripalvelun tiedotteessa. Castrénin mukaan uusi muutos perustuu ajankohtaiseen tutkimustietoon.

Eri sukupuolta olevien henkilöiden kohdalla väliaikaisten luovutuskieltojen pituudet pysyvät ennallaan, joskin seksipalveluja ostavien ja myyvien henkilöiden kohdalla luovutuskiellot lyhentyvät 12 kuukaudesta 4 kuukauteen sukupuolesta riippumatta. Uuden eri sukupuolta olevan seksikumppanin kanssa harjoitettu seksi aiheuttaa edelleen 4 kuukauden verenluovutuskiellon, kun taas vakituisen eri sukupuolta olevan kumppanin kanssa luovutuskieltoa ei ensimmäisen 4 kuukauden jälkeen ole. Naisparien ja naisten kanssa seksiä harrastavien naisten kohdalla tilanne on sama.

Kehrääjä uutisoi 21.12.2020 yhdenvertaisuusvaltuutetun lausunnosta, jossa todetaan verenluovuttamista koskevien kelpoisuusmääritelmien rikkovan perustus- ja yhdenvertaisuuslakeja. Yhdenvertaisvaltuutetun mukaan määräys siitä, että miesparien kohdalla myös vakituisen kumppanin kanssa harrastettu seksi aiheuttaa luovutuskiellon, on syrjivä ja asettaa miesparit eriarvoiseen asemaan näiden seksuaalisen suuntautumisen perusteella.

“Yhdenvertaisuusvaltuutettu on keskustellut Fimean kanssa määräyksen tavoitteista ylläpitää veriturvallisuutta. Näissä keskusteluissa ei ole käynyt ilmi, että Fimealla olisi nimenomaan pysyvässä parisuhteessa keskenään elävistä miehistä sellaista tutkimustietoa, joka osoittaisi välttämättömäksi tai edes tarpeelliseksi määrätä kategorista verenluovutuskieltoa parisuhteessa eläville miespareille. Yhdenvertaisuusvaltuutettu huomauttaa, että yleistä tutkimustietoa homoseksuaalien riskeistä verenluovutuksesta ei voi käyttää parisuhteessa elävien miesparien poissulkemiseen verenluovuttajista.”

Yhdenvertaisvaltuutetun lausunto 1.12.2020 

Myös muualla maailmassa on viime vuosina arvioitu uudelleen miesten välisen seksin aiheuttamia verenluovutusesteitä. Esimerkiksi Alankomaissa oli käytössä miesten kanssa seksiä harrastavia miehiä koskeva 12 kuukauden väliaikainen verenluovutuskielto vuoteen 2019 asti, jolloin varoaikaa laskettiin 4 kuukauteen. Syyskuussa 2021 astuu Alankomaissa voimaan uusi määräys, jonka mukaan verenluovutuskielto ei enää koske niitä miehiä, jotka elävät vakiintuneessa monogamisessa parisuhteessa miehen kanssa. Tästä uutisoi IamExpat-julkaisu. Julkaisun mukaan Alankomaissa selvitellään myös sitä, voisivatko tulevaisuudessa myös muut kuin parisuhteessa olevat homo- ja bimiehet luovuttaa verta.