Kaliforian uusi laki velvoittaa tarjoamaan turvapaikkaa transvastaista lainsäädäntöä pakeneville translapsille ja -nuorille perheineen

Kaliforian uusi laki velvoittaa tarjoamaan turvapaikkaa transvastaista lainsäädäntöä pakeneville translapsille ja -nuorille perheineen

Kuva: Mercedes Mehling

Kalifornian uuden lain mukaan osavaltion on tarjottava turvapaikkaa nykyisenä kotipaikkakuntana toimivan osavaltion transvastaista lainsäädäntöä pakenevalle alaikäiselle transhenkilölle perheineen. Lakiehdotus 107 on syntynyt osittain Teksasin kuvernöörin määräyksestä tutkia “lasten hyväksikäyttönä” kaikki tapaukset, joissa alaikäinen henkilö on saanut translapsille ja -nuorille suunnattuja terveyspalveluita.

Kalifornian kuvernööri Gavin Newsom on allekirjoittanut lain, jonka mukaan Kalifornian osavaltion on tarjottava jatkossa turvapaikkaa transvihamielistä lainsäädäntöä pakeneville translapsille ja -nuorille sekä heidän perheilleen. Kalifornian senaattori Scott Wienerin sanojen mukaan uusi laki tulee tarjoamaan alaikäisille transhenkilöille turvapaikan, jos “heitä kriminalisoidaan nykyisenä asuinpaikkakuntana toimivassa osavaltiossa transterveydenhuollon etsimisen vuoksi”. Uutisesta kirjoitti aiemmin PinkNews.

Senaatin lakiehdotus 107:n on määrä astua voimaan 1.1.2023. Se tulee estämään myös Kalifornian osavaltion ulkopuolisia pyrkimyksiä rangaista perheitä, jotka matkustavat Kaliforniaan translapsille ja -nuorille suunnattujen terveyspalvelujen perässä. Lisäksi laki tulee kieltämään Kalifornian asianajajia sekä tuomioistuimia panemasta täytäntöön lasten ja nuorten saamaa transterveydenhuoltoa koskevia haasteita osavaltion ulkopuolella. Tuomioistuimet tulevat sen sijaan saamaan valtuudet alustavan huoltajuuspäätöksen tekemiseen, jos alaikäinen henkilö oleskelee osavaltiossa saadakseen translapsille ja -nuorille suunnattuja terveyspalveluita – kuten esimerkiksi murrosiän jarrutushoitoa tai hormonihoitoja.

Lakiehdotus 107 määrää, että kaikille mahdollisille Kalifornian osavaltion ulkopuolisille pidätysmääräyksille, jotka johtuvat alaikäisten transterveydenhuoltoon liittyvien lakien rikkomisesta, annetaan ”alhaisin lainvalvontaprioriteetti”.

Lakiehdotus 107 innoittajana toimi osittain Teksasin kuverööri Greg Abbottin virkailijoille antama kehotus tutkia ”lasten hyväksikäyttönä” kaikki sellaiset tapaukset, joissa lapsi tai nuori on saanut alaikäisille transhenkilöille suunnattuja terveyspalveluita. Helmikuussa annetun direktiivin mukaisesti Teksasin perhe- ja suojeluvirasto onkin aloittanut yhteensä ainakin 9 tutkintaa. Vaikka Teksasin tuomari onkin väliaikaisesti estänyt osavaltiota suorittamasta tällaisia tutkintoja, jo vireillä olevat tapaukset tulevat etenemään oikeusjärjestelmässä.

“Teksasin ja Alabaman kaltaiset osavaltiot pyrkivät repimään nämä perheet erilleen. Kalifornia ei osallistu tähän. Me olemme tukenasi”, twiittasi lakiehdotus 107:n esittelijänä toiminut Wiener 30. syyskuuta.  Wienerin julkaiseman tiedotteen mukaan Kalifornian on panostettava enemmän LHBTIQA+ -yhteisön suojeluun, sillä “niin monet osavaltiot työskentelevät translapsien poistamisen ja heidän perheidensä kriminalisoinnin eteen”.

“Uskomme Kaliforniassa tasa-arvoon ja hyväksyntään. Uskomme ettei ketään saa asettaa syytteeseen tai vainota tarvitsemansa hoidon vuoksi – mukaan lukien transterveydenhoidon vuoksi. Vanhemmat tietävät, mikä on parhaaksi heidän lapsilleen, ja heidän pitäisi pystyä tekemään lastensa terveyttä koskevia päätöksiä ilman pelkoa. Meidän on tuettava vanhempien valintaa”, kuvernööri Newsom sanoi lakiehdotuksen allekirjoitusviestissään.

Newsom kritisoi lisäksi Yhdysvaltain konservatiivisina tunnettujen osavaltioiden pyrkimyksiä rajoittaa tai kieltää translapsille ja -nuorille suunnattuja terveyspalveluita toteamalla niiden olevan “yhteisöä demonisoivia” ja siten “täysin kelvottomia”.