Floridan “Don’t Say Gay” -lakiesitys pyrkii tukkimaan opettajien suut

Floridan “Don’t Say Gay” -lakiesitys pyrkii tukkimaan opettajien suut

Kuva: Taylor Wilcox/Unsplash

Floridan osavaltion edustajainhuoneen ja senaatin hyväksymä lakiesitys rajoittaa opettajien vapautta kertoa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöistä lapsille kouluympäristössä. Lakiesityksen tulkinnanvarainen muotoilu tekee siitä kuitenkin kaikkea muuta kuin suoraviivaisen.

Helmikuussa 2022 Floridan osavaltion edustajainhuoneisto hyväksyi lakiesityksen, joka tunnetaan ”Don’t Say Gay” (suomeksi ’Älä sano sanaa homo’ tai ’Älä puhu homoudesta’) -lakiesityksenä. Maaliskuussa lakiesitys hyväksyttiin myös Floridan senaatissa, ja esitys odottaa nyt Floridan kuvernööri Ron DeSantisin allekirjoitusta. Lakiesityksen tarkoitus on estää julkisia kouluja pitämästä yllä keskustelua seksuaalisesta suuntautumista tai sukupuolen moninaisuudesta. Lakiesitys on kohdannut laajaa vastustusta. Kansalaisoikeusjärjestö Equality Florida kutsui DeSantisia ja aloitteen kannattajia “ekstremisti-kiusaajiksi” ja aloitetta “osaksi DeSantisin ajamaa valvontayhteiskuntaa.” ABC Newsin ja konsultointiyhtiö Ipsosin teettämässä kyselyssä enemmistö vastanneista vastusti aloitetta. Huomiota on kerännyt myös viihdejätti Disneyn osallisuus aloitteessa. Helmikuussa 2022 paljastui, että Walt Disney Company oli tehnyt lahjoituksia jokaiselle lakialoitteen sponsorille edustajainhuoneessa. Disneyn toimitusjohtaja Bob Chapek myöhemmin tuomitsi lakiesityksen. 

Lakiesityksen suuresta huomiosta huolimatta, on lakiesityksen sisältö vähemmän selvä.  Nimestään huolimatta lakialoite ei sisällä sanaa gay. Sen sijaan siinä on sanamuodot sexual orientation (seksuaalinen suuntautuminen) ja gender identity (sukupuoli-identiteetti) useaan otteeseen. NBC Newsin haastattelema Miamin Yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan professori Charlton Copelandin mukaan tämä sanamuotojen käyttö ja tiettyjen sanojen puute on vain harhautusta. Copelandin mukaan nimi ja sen poliittinen kehystys on tapa viedä keskustelua lakialoitteen puolustajien haluamaan suuntaan. Keskustelut aloitteesta voivat myös jäädä näin jumiin semantiikkaan siitä, mitä nimi oikeasti tarkoittaa. 

Aloitteen sisällä termejä käytetään myös harhaan johtavalla tavalla. Keskustelut aloitteen sisällöstä keskittyvät siihen, että onko lakialoitteen tarkoitus estää opetus vai keskustelu aiheesta. Aloitteen puolustajat ovat sanoneet, että aloite ei estä oppilaita puhumasta heidän sateenkaariperheistään tai estä opettajia kertomasta LGBTQ+ historiasta. Sen sijaan aloitteen tarkoitus on estää opettajia opettamasta seksuaalista suuntautumista tai sukupuoli-identiteettiä opiskelijoille. Aloite ei kuitenkaan tee eroa opettamisen ja keskustelun välille. Tämä tekeekin lain sisällön määrittelystä hankalaa.

Floridan edustajainhuoneiston ja senaatin lakialoitetta koskevassa keskustelussa määrittely ei selkeytynyt. Demokraattipuolueen lainsäätäjän kysyessä Republikaanipuolueen edustaja Joe Hardingilta mitä seksuaaliseen suuntautumisen ja sukupuoli-identiteetin opetus käytännössä tarkoittaa, Harding vastasi antamalla sanan opetus sanakirjamääritelmän. Samalla lakialoitteessa määritelty oppilaiden ikäluokka on epäselvä. Lakialoitteen tekstissä kiellettäisiin opetus seksuaalisesta suuntautumisesta ja sukupuoli-identiteetistä päiväkodista kolmannelle luokalle, tai opetus joka ei sovi tietylle ikäryhmälle. Muotoilu jättää tulkinnanvaraa niin, että koulut voisivat halutessaan linjata seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä koskevan keskustelun olevan myös vanhemmille ikäryhmille sopimatonta.

Jos lakialoitetta tukeva kuvernööri DeSantis allekirjoittaa aloitteen, se astuu voimaan 1.7.2022.