EU-tason tutkimus: “Tasa-arvoon vielä pitkä matka”

EU-tason tutkimus: “Tasa-arvoon vielä pitkä matka”

Kuvituskuva: EU LGBTI II -julkaisun kansikuva, FRA

Euroopan unionin perusoikeusvirasto FRAn tutkimuksen mukaan LHBTI+ -vähemmistöjen yhdenvertaisen aseman saavuttaminen on vielä pitkän työn takana. Erityisesti sukupuolivähemmistöjen aseman kehitys on kyselyn mukaan huolestuttavaa ja osin syrjinnän kasvu on erittäin huomattavaa.

Euroopan unionin perusoikeusvirasto (FRA) julkaisi 14.5. toisen LHBTIQA+ -vähemmistöjen asemaa unionissa kartoittavan tutkimuksensa, EU LGBTI Survey II, jossa kerättiin seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien unionin jäsenmaiden kansalaisten kokemuksia syrjinnästä. Kysely toteutettiin vuoden 2019 aikana ja siihen vastasi lähes 140,000 vähemmistöön kuuluvaa, yli 15-vuotiasta unionin kansalaista. Kysely sisältää vastauksia myös Yhdistyneen Kuningaskunnan kansalaisilta, sillä toteutushetkellä maa oli vielä unionin jäsen.

Virasto antoi tutkimuksensa pohjalta kootulle raportilleen nimeksi “A long way to go for LGBTI equality”, suomeksi käännettynä “LGBTI-ihmisten tasa-arvoon pitkä matka”. Raportin laatijoiden valikoiduista tuloksista käy ilmi raportin yleiskuva; kehitys on ollut hidasta ja monella mittarilla on otettu askeleita taaksepäin. Esimerkiksi työelämässä koettu syrjintä oli yleistynyt hieman vuodesta 2012, mutta transihmisillä kasvu oli huomattavasti suurempaa. Sama teema jatkui muissakin aiheissa, sillä transsukupuolisten henkilöiden kokema syrjintä kasvoi huomattavasti monella mittarilla. Esimerkiksi viimeisten 12 kuukauden aikana syrjintää oli kokenut kaikista vastaajista 43% (37% 2012), kun taas transsukupuolisilla vastaajilla vastaava luku oli 60% (43% 2012), tarkoittaen että useampi transsukupuolinen vastaaja oli kokenut syrjintää kuin oli siltä välttynyt.

Tutkimuksen viesti ei kuitenkaan ollut täysin negatiivinen, sillä esimerkiksi LHBTI-nuoret olivat entistä avoimempia omasta seksuaalisuudestaan ja sukupuolestaan kouluissa ja yleinen avoimuus kaikkien vastaajien keskuudessa oli kasvussa. Opiskelijoista vain 41% (47% 2012) oli koulussa kaapissa seksuaalisuutensa tai sukupuolensa kanssa ja kaikista vastaajista sukupuolestaan ja seksuaalisuudestaan avoimia aina tai yleensä elämässä oli 52% (36% 2012). Entistä useampi LHBTI-vähemmistön jäsen on siis uskaltanut alkaa elää avoimesti omana itsenään kyselyjen välissä kuluneen 7 vuoden aikana, huolimatta siitä, että syrjintä ei ollut samalla aikavälillä vähentynyt.

Suomi tutkimuksen kärkikastia syrjimättömyydessä

Suomalaisista LHBTI-vastaajista selvä enemmistö luotti kyselyssä siihen, että valtio purkaa tehokkaasti LHBTI-vastaista syrjintää. Suomalaiset vastaajat eivät kuitenkaan olleet täysin varmoja kannastaan, sillä myönteisen vastauksen antaneista 61 prosentista 50 prosenttia katsoi valtion todennäköisesti purkavan tehokkaasti syrjintää, kun vain 11 prosenttia katsoi valtion ehdottomasti tekevän näin. Suomalaiset vastaajat myös nousivat kyselyssä esille positiivisten näkemystensä takia: suomalaisista vastaajista yli 70% katsoi LHBTI-vastaisten asenteiden lieventyneen tai vähentyneen.

Suomi nousi esiin positiivisessa valossa myös muissa osioissa. Esimerkiksi kysyttäessä samaa sukupuolta olevilta henkilöiltä välttäisivätkö nämä puolisonsa tai kumppaninsa kädestä pitämistä julkisella paikalla, suomalaiset seksuaalivähemmistöihin kuuluvat vastaajat vastasivat kolmanneksi suurimmalla osuudella “en koskaan”, heti Luxembourgin ja Maltan jälkeen. Suomen hyvästä sijoituksesta huolimatta tulos ei kuitenkaan ole syy juhlaan, sillä näin vastasi suomalaisista seksuaalivähemmistöön kuuluvista henkilöistä vain joka neljäs (24%).

LHTBI+-ihmisten aseman kehitys huolestuttaa myös komissaaria

Perusoikeusviraston tutkimus on järjestyksessään vasta toinen, edellisen tutkimuksen ajoittuessa vuodelle 2012. Tutkimus on tärkeä työkalu LHBTI+ -vähemmistöjen aseman kartoittamisessa, erityisesti koska seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen kokemasta syrjinnästä ei ole olemassa kattavaa määrää tutkimustietoa. Tutkimuksen perusteella jotkin jäsenmaat ovat onnistuneet edistämään seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen asemaa, mutta unionin tasolla aseman kehitys on jättänyt paljon parantamisen varaa.

– Liian useat LHBTI-ihmiset joutuvat elämään varjoissa, peläten pilkkaa, syrjintää tai jopa hyökkäyksen kohteeksi joutumista. Vaikka jotkin maat ovat edistäneet LHBTI-yhdenvertaisuutta, kyselymme tulosten perusteella yleisellä tasolla on ollut hyvin vähän todellista edistystä, joka on jättänyt monet LHBTI-ihmiset haavoittuvaan asemaan, Perusoikeusviraston johtaja Michael O’Flaherty toteaa raportin lehdistötiedotteessa.

– [LHBTI-ihmisten] kokemat työhön ja terveydenhoitoon liittyvät ongelmat voivat pahentua COVID-19 aiheuttaman pandemian myötä. Lainsäätäjien tulisi ottaa tämä huomioon ja aktiivisemmin edistää LHBTI-ihmisten täysien oikeuksien toteutumista, O’Flaherty lisää.

Euroopan unionin edustajana toimiva, Euroopan Tasa-arvokomissaari Helena Dalli kiinnitti puheenvuorossaan huomiota viimeaikaiseen kehitykseen unionin alueella, joka on ollut hyvin huolestuttavaa:

– Tärkeistä LHBTI+-ihmisten yhdenvertaisuutta kohden viime vuosina EU:ssa otetuista askelista huolimatta LHBTI+-ihmiset edelleen ilmoittavat syrjinnän olevan korkealla tasolla. Vielä huolestuttavampaa on se, että olemme viime aikoina todistaneet anti-LHBTI+ tapauksia, kuten hyökkäyksiä Pride-kulkueisiin, ‘LHBTI ideologiasta vapaiden alueiden” julistuksia, sakkoja LHBTI-myönteisistä mainoksista ja muita vastaavia tapahtumia. Jokaisen tulisi kokea olevansa turvassa ja vapaa olemaan oma itsensä Euroopan Unionissa, hän linjaa.