Adoptiouutisilla kohti perheiden tasa-arvoa

Kuvituskuva: Markus Spiske 

Tänään juhlitaan perheiden tasa-arvon päivää, jota vietetään kansainvälisesti toukokuun ensimmäisenä sunnuntaina ja se tunnetaan englanniksi nimellä International Family Equality Day. Päivä keskittyy LHBTIQA+ -perheiden, eli perheiden, joissa yksi tai useampi vanhempi kuuluu seksuaali- tai sukupuolivähemmistöön, tasa-arvon huomioimiseen sekä edistämiseen ja ongelmakohtien esille nostamiseen. Suomessa päivää on tuonut esille erityisesti LHBTIQA+ -perheisiin keskittyvä, Setan jäsenjärjestö Sateenkaariperheet ry, joka on jo viikon ajan nostanut esille sateenkaariperheiden asemaa Suomessa ja siihen liittyviä ongelmia, kuten vanhemmuuden kirjaus sukupuolitettuna sekä vanhempien lukumäärän rajaus kahteen.

Tänä keväänä sateenkaariperheillä on ollut syytä iloon, sillä ensimmäiset perheiden ulkopuoliset adoptiot, joissa adoptoivat parit olivat nais- tai miespareja, vahvistettiin tuomioistuimessa. Perheiden ulkopuolinen adoptio on ollut mahdollinen juridisesti samaa sukupuolta oleville pareille tasa-arvoisen avioliittolain voimaantulon jälkeen 1.3.2017 alkaen, mutta adoptioprosessin keston vuoksi ensimmäiset adoptiot on vahvistettu vasta aivan viime aikoina. Sateenkaariperheiden tiedotteen mukaan ensimmäinen perheen ulkopuolinen adoptio toteutettiin kuitenkin jo syksyllä 2019, kaksi ja puoli vuotta lain luoman mahdollisuuden jälkeen.

Adoption mahdollisuus lisää erityisesti miesparien mahdollisuutta vanhemmuuteen. Adoptiot ovat kuitenkin suhteellisen harvinaisia, joten Sateenkaariperheet ei odota sen olevan yleisin tapa lapsiperheellistyä myöskään miespareille.

– Adoptio ei todennäköisesti tule olemaan miesparien yleisin tapa lapsiperheellistyä. Se on kuitenkin yksi tärkeä lisämahdollisuus miehille, joiden mahdollisuudet muodostaa lapsiperhe ovat kokonaisuudessaan olleet hyvin rajatut, Sateenkaariperheiden toiminnanjohtaja Juha Jämsä toteaa järjestön tiedotteessa.

Positiivisten adoptiouutisten rinnalla kulkevat kuitenkin edelleen haasteet, joita LHBTIQA+ -perheet edelleen kohtaavat. Esimerkiksi vanhemmuuden sukupuolittunut kirjaaminen väestötietojärjestelmään isyytenä ja äitiytenä vanhemmuuden sijaan luo haasteita sukupuolivähemmistöihin kuuluville vanhemmille ja vanhempien määrän rajaaminen kahteen tarkoittaa sitä, että esimerkiksi apilaperheissä kaikkia todellisia vanhempia ei voida kirjata lapsen juridisiksi vanhemmiksi. Vanhemmuuden jakaminen esimerkiksi nais- ja miesparin kesken on Sateenkaariperheiden mukaan yleinen tapa, jolla erityisesti miesparit sekä itselliset miehet lapsiperheellistyvät, joten järjestö katsoo vanhempien lukumäärän olevan erityisesti LHBTIQA+ -perheitä koskettava kysymys sekä vaatii, että lasten asema turvataan poistamalla kyseinen rajoitus laista.

Perheiden tasa-arvon kunniaksi Sateenkaariperheet on myös päätynyt julkaisemaan ennennäkemättömän tietopaketin sateenkaariperheiden imetyksestä yhteistyössä Imetyksen tuki ryn kanssa. Tietopaketista löytyy ohjeita muun muassa ei-synnyttäneiden vanhempien imetykseen sekä siitä, kuinka transsukupuoliset vanhemmat voivat toimia imettäjinä.