Pääkirjoitus: Räsäsen tuomio osoitus oikeuslaitoksen kyvyttömyydestä suojella vähemmistöjä

Pääkirjoitus: Räsäsen tuomio osoitus oikeuslaitoksen kyvyttömyydestä suojella vähemmistöjä

Helsingin käräjäoikeus on tänään antanut tuomionsa jutussa, jossa valtakunnansyyttäjä vaati kansanedustaja Päivi Räsäselle (kd) tuomiota kiihottamisesta kansanryhmää vastaan tämän homovihamielisistä kirjoituksista ja puheista. Tänään annetussa päätöksessä käräjäoikeus päätti, että Räsänen ei ollut kiihottanut teksteillään kansanryhmää vastaan. Kehrääjän toimitus on käräjäoikeuden kanssa eri mieltä: homovihalle ei voida eikä tule antaa lupaa, vaikka sen verhoaisikin uskonnon kaapuun.

Helsingin käräjäoikeus vapautti Räsäsen syytteistä kaikkien kolmen teon kohdalla. Räsästä syytettiin radio-ohjelman, Twitterissä julkaistun twiitin sekä hänen kirjoittamansa pamfletin sisältämistä väitteistä, joiden valtakunnansyyttäjä katsoi täyttäneen rikoksen tunnusmerkit. Käräjäoikeus ei kuitenkaan yhtynyt valtakunnansyyttäjän näkemykseen vaan katsoi, että homouden kutsuminen “psykososiaaliseksi kehityshäiriöksi” ja tämän väittäminen tieteelliseksi faktaksi, muiden homofobisten kirjoitusten rinnalla, ei solvannut ja syrjinyt homoja, ainakaan rikoksen määritelmän täyttymiseen saakka.

Kehrääjä on seksuaali- ja sukupuolivähemmistöille suunnattu verkkolehti sekä -media, jonka tavoitteena on lisätä inklusiivisuutta ja tarjota parempi alusta yhteisöllemme sekä sen marginalisoiduille äänille. Katsomme, että julkinen keskustelu köyhtyy sallimalla homofobinen, transfobinen tai muilla tavoin syrjivä puhe ja hukuttamalla vihaa kritisoiva puhe erinäisten syytösten, kuten väitetyn sananvapauden vastaisuuden tai “cancel-kulttuurin”, alle. Jos me yhteiskuntana toimimme näin, saamme kuulla entistä harvempien äänet, saamme nähdä asioita entistä harvemmista näkökulmista, saamme kokea entistä harvempia kokemuksia muiden tarinoiden välityksellä ja yleisesti ottaen sananvapautemme tila heikkenee kokonaisuudessaan. Julkisesta keskustelusta tulee taistelutanner, jossa vain ilkeimmät ja vahvimmat menestyvät. Me haluamme osaltamme vastustaa tällaista kehitystä.

Kehrääjä katsoo, että Helsingin käräjäoikeuden tänään antama päätös on osoitus siitä, että oikeuslaitos on joko kykenemätön tai haluton tuomitsemaan vähemmistöjä leimaavaa, syrjintää lisäävää vihanlietsontaa. Vaaraa vähättelevä tai sen jopa kokonaan kiistävä suhtautuminen Räsäsen kirjoituksen kaltaisiin, vihaa tihkuviin teksteihin ja opetuksiin on omiaan ylläpitämään tai jopa lisäämään seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kohdistuvia negatiivisia asenteita, syrjiviä rakenteita ja pahimmissa tapauksissa vihamielisiä tekoja. Homo- ja transfobia sekä muut syrjivät asenteet eivät poistu yhteiskunnastamme niitä vähättelemällä tai niistä vaikenemalla, vaan meidän on ilmaistava vastustuksemme näille aatteille ja turvattava vähemmistöjen oikeudet elää ja olla rauhassa, vapaina vihasta ja syrjinnästä.

Valtakunnansyyttäjä ei ole vielä ilmoittanut mahdollisista aikeistaan valittaa päätöksestä Helsingin hovioikeuteen. On kuitenkin todennäköistä, että näimme käräjäoikeuden kohdalla vasta ensimmäisen erän pitkästä oikeustaistosta, joka todennäköisesti tullaan viemään korkeimpiin oikeusasteisiin saakka ja jonka lopullinen tuomio saatetaan nähdä jopa vasta kansainvälisellä tasolla. Me Kehrääjässä seuraamme tilanteen kehittymistä ja uutisoimme asiasta sateenkaarinäkökulmalla. Tänään, huomenna ja, jos tarve on, niin vielä kaukana tulevaisuudessakin.

Pääkirjoituksen ovat yhdessä laatineet Kehrääjän päätoimittaja sekä toimituskunnan jäsenet ja se edustaa Kehrääjän virallista kantaa.