Opinnäytetyö Kehrääjälle

Etsitkö opinnäytetyöaihetta? Kiinnostaako opinnäytetyön laatiminen Suomen seuratuimmalle sateenkaarimedialle? Voit ehdottaa opinnäytetyöideaasi sähköpostitse osoitteeseen emilia(ä)kehraaja.com. Alle olemme listanneet Kehrääjälle sopivia opinnäyteaiheita.

Talous ja toiminta

Markkinointisuunnitelma

Vapaaehtoisorganisaation johto ja kehittäminen

Keskipitkän aikavälin taloussuunnitelma Kehrääjälle sekä Sateenkaarikynä ry:lle

Rahoituskanava-analyysi ilmaisjakeluna toimivan verkkolehden näkökulmasta

Maksullisten lisäpalveluiden ja tuotteiden ideointi, suunnittelu ja kilpailutus

Kalenteri 2024 koordinointi, taitto, hankinnat ja markkinointi

Pride-printtilehden

Violetti päivä 2023 suunnittelu, koordinointi ja materiaalit. Lisätietoa päivästä päätoimittajalta.

Perehdytyssuunnitelman ja siihen liittyvien koulutusten suunnittelu ja toteutus Kehrääjälle

Verkkolehti

Saavutettavuuskartoitus ja -suunnitelma

Verkkosivujen siirto Ghost-julkaisualustalle

Hakukoneoptimointi

Lukijatutkimus

Selvitykset

Sateenkaariväen mediatottumuksien tutkimus

Sateenkaariväen poliittiset näkemykset

Sateenkaariväen sosiaalinen ja taloudellinen asema

Yhdenvertaisuus hedelmällisyyshoidoissa

LHBTIQA+ -oikeuksien toteutuminen turvapaikanhakuprosessissa

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen kokema työsyrjintä

Yksityisten transhoitojen asema translakimuutoksen jälkeen

Sateenkaarilobbauksen ja politiikan kehitys ja muutokset vuosien saatossa

Neuvolahenkilökuntien asenteet mies- ja naispareja sekä sukupuolivähemmistöön kuuluvia vanhempia kohtaan

Opetussuunnitelman toteutuminen seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä koskevien aiheiden osalta

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt liikuntapalveluiden käyttäjinä

Nais- ja miesparien hääpalveluissa kokema syrjintä ja sen yleisyys

LHBTIQA+ -myönteisyyden vaikutus yritysten henkilöstöpolitiikkaan

LHBTIQA+ -myönteisten arvojen vaikutus yritysten, julkisten tahojen ja järjestöjen talouteen/vetovoimaan

Miten Pride-yhteistyökumppanit toteuttavat mainostamiaan arvoja käytännössä?

LHBTIQA+ -henkilöiden ja/tai -toiminnan kriminalisointi maailmalla sekä kampanjat uudelleenkriminalisoinniksi

Kokemuksia transrekisterin käytöstä ja DVVn/entisten maistraattien tietoluovutuskäytänteistä

Muiden kuin sukupuolittavien piirteiden (tatuoinnit, lävistykset, hiukset jne) muokkaus LHBTIQA+ -yhteisössä ja vertailu valtaväestöön

Iän, poliittisen kannan, uskonnollisen taustan, sosioekonomisen aseman, koulutuksen, ammattialan ja asuinpaikan vaikutukset seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kohdistuviin oletuksiin ja ennakkoluuloihin

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen tiedot omista oikeuksistaan ja yhteiskunnan toiminnoista, mahd. vertailu valtaväestöön

Suurten medioiden seksuaali- ja sukupuolivähemmistöistä käyttämä kieli sekä artikkelien sävy (vähättelevä, surullinen, innostava, ihaileva, jne)

Ulkonäköpaineet LHBTIQA+ -nuorten ja aikuisten joukossa ja vertailu enemmistöön

Medioiden kommenttikenttien moderointikäytäntöjen selvitys

Ammattiliittojen toiminta seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen syrjinnän estämiseksi ja aseman parantamiseksi työelämässä

Opetushenkilökunnan näkemykset LHBTIQA+ opetuksesta, oppilaista ja järjestöistä

Sateenkaarinuorten näkemykset tulevaisuuden ihanneyhteiskunnasta

Homo- ja transfobia musiikkialalla, eritoten rap- ja rockmusiikin parissa

Elektiiviset sukupuolidysforian hoitoon käytettävät leikkaukset, niiden kehitys ja niiden yleisyys Suomessa

Venäjän hyökkäyssodan vaikutus Venäjän ja Ukrainan LHBTIQA+ -väestöihin sekä Suomeen hakeutuneisiin turvapaikanhakijoihin

Sukupuolidysforian hoitojen vaikutus hyvinvointiin, sosioekonomiseen asemaan sekä asenteisiin itseä, omia piirteitä ja tulevaisuuden näkymiä kohtaan

LHBTIQA+ aktivismin ja naisasialiikkeen keskinäiset suhteet nyt ja historiassa

Transsukupuolisuuden oikeudellisen aseman ja hoitojärjestelmien kehitys historiasta nykypäivään

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt sosiaalipalveluiden asiakkaina

Oppaat ja ohjeet

Seksuaaliterveyden opas seksuaali- ja sukupuolivähemmistöille

Opas seksuaali- ja sukupuolivähemmistöistä sekä oman vanhemman tai muun läheisen kaapista tulosta lapsille kehitysvaiheittain

Opas transterveydenhoidosta maahanmuuttajille, paluumuuttajille ja turvapaikanhakijoille

Opas seksuaali- ja sukupuolivähemmistöille omista oikeuksista